14 juli 2022

Samen sterker

Omroep MAX, KBO-Brabant, KBO Noord-Holland, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en Claimstichting Pensioenen slaan de handen ineen in de strijd om behoud van ons pensioenstelsel. Namens 600.000 gepensioneerden voeren zij gesprekken met de woordvoerders pensioenen van alle politieke partijen om hen te waarschuwen voor de onuitvoerbaarheid van de nieuwe Wet toekomst pensioenen. Zoals verwacht, is de een daar meer ontvankelijk voor dan de ander, maar niemand kan straks zeggen dat hij/zij niet gewaarschuwd was als er een parlementaire enquête komt naar wat dan zal heten de ‘Pensioenaffaire’.

Ook is een team van juridisch onderlegde vrijwilligers bezig alle mogelijke juridische aanknopingspunten te onderzoeken, zodat we voorbereid zijn als het ‘invaren’ op onrechtvaardige wijze zou gaan plaatsvinden. Voor dat doel is de Claimstichting Pensioenen opgericht, die aan alle eisen voldoet om massaclaims te kunnen indienen.

Tenslotte worden plannen gesmeed voor het bereiken van het grote publiek over de desastreuze stelselherziening die het kabinet dreigt door te drukken. Op 12 september vindt er al een wetgevingsoverleg plaats in de Tweede Kamer, gevolgd door een plenair debat in de weken daarna. We zouden denken dat het kabinet Rutte IV (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) al genoeg crises te bezweren heeft, maar blijkbaar kan er nog wel een pensioencrisis bij. Des te belangrijker om onze pijlen te richten op het gezond verstand in de Eerste Kamer, waar de coalitie nu geen meerderheid heeft. Of dat zo blijft hangt helemaal af van de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023, maar vanaf de start van de verkiezingscampagnes in november dit jaar zullen we nadrukkelijk wijzen de dreigende pensioencrisis.