23 april 2019

Schoon en leefbaar huis?

Sommige gemeenten geven voor huishoudelijke hulp geen indicatie af voor een bepaald aantal uren.  Eindhoven zegt bijvoorbeeld dat hulpvragers recht hebben op een ‘schoon en leefbaar huis’. Hoe dit resultaat behaald moet worden is onderwerp van gesprek tussen de hulpvrager en de thuiszorgorganisatie. Eerder maakte de Centrale Raad van Beroep (CRvB) korte metten met het zogenoemde resultaatgerichte indiceren omdat dit te weinig duidelijkheid en rechtszekerheid biedt. Gemeenten die dat toch deden, kregen een stevige tik op de vingers. Mensen hebben recht op urenindicaties, vindt de Centrale Raad. KBO-Brabant is blij met de uitspraak van de hoogste bestuursrechter want van dichtbij maken cliëntondersteuners en de aanvullende juridische ondersteuning mee hoe de vage toezeggingen uitpakken voor de hulpvragers. Het levert niet alleen veel stress en onrust op onder kwetsbare ouderen, maar ook voor de thuiszorgorganisatie.

Veel gemeenten leggen de uitspraak van de CRvB naast zich neer. In februari jongstleden riepen KBO-Brabant en PVGE de minister op om  – als systeemverantwoordelijke – in te grijpen in Eindhoven. Op 10 Maart  liet minister De Jonge ons weten dat hij de doorgegeven signalen heeft onderzocht en contact heeft opgenomen met de gemeente Eindhoven. Hij is van mening dat de lokale toezichthouders eerst aan de beurt zijn en de ruimte moeten krijgen om die rol op te pakken.

Afgelopen week kwam de minister met een voorstel voor wetswijziging om resultaatgericht indiceren toe te staan (Klik hier voor zijn brief). PVGE en KBO-Brabant wijzen met klem het plan van de minister af. Het doet niet alleen onrecht aan de bezwaren van de CRvB, maar belangrijker nog aan de vele bezwaren uit de praktijk van (oudere) hulpvragers. Het betekent een forse uitholling van de wet die juist tot doel heeft om mensen te ondersteunen bij hun streven om langer thuis te blijven wonen. Lees meer in de brief die wij op 19 april stuurden aan Tweede Kamerleden.