21 november 2022

Schoon en leefbaar huis

Mijn uren-indicatie voor huishoudelijke hulp wordt aangepast naar ‘resultaat schoon en leefbaar huis’. Kan dat zomaar?

‘Ik heb een Wmo-indicatie voor vier uur huishoudelijk hulp per week. Nu heeft mijn gemeente laten weten dat ik een nieuw besluit krijg. Daarin staat alleen een resultaat vermeld, namelijk ‘een schoon en leefbaar huis’. De aanbieder gaat met mij hierover verdere afspraken maken, zegt de gemeente. Ik ben bang dat ik minder hulp ga krijgen. Kan de gemeente dit zomaar doen? Kan ik hier bezwaar tegen maken?’

Antwoord
Uw gemeente is niet de enige gemeente die dit doet. Er zijn meerdere gemeenten die niet langer een besluit afgeven voor een vast aantal uren, maar een besluit waarin een resultaat benoemd is. Dit heet ‘resultaatgericht beschikken’.

De hoogste rechter (de Centrale Raad van Beroep – CRvB) heeft over dit resultaatgericht beschikken inmiddels meerdere uitspraken gedaan. In die uitspraken zegt de rechter dat dit niet mag, omdat deze manier van indiceren te weinig rechtszekerheid geeft. Degene die zorg aanvraagt, weet niet hoeveel tijd ondersteuning gegeven wordt. De rechter zegt dat dit in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel.

Wat kunt u doen?
Wij raden u aan om een Wmo-cliëntondersteuner van KBO-Brabant in te schakelen. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij de stappen die u kunt nemen. Hulp van een cliëntondersteuner is gratis. Veel Afdelingen hebben lokale cliëntondersteuners beschikbaar. en kunnen die inzetten. De Wmo-cliëntondersteuner kan bovendien een beroep doen op de juridische helpdesk van KBO-Brabant. Komt u er met uw eigen Afdeling niet uit, bel dan KBO-Brabant: (073) 644 40 66.

Dit kunt u – eventueel dus samen met de cliëntondersteuner – doen
U kunt bezwaar maken tegen de resultaatgerichte beschikking. Dit kan op grond van het feit dat het besluit niet voldoet aan de eisen van rechtszekerheid die de rechter (CRvB) daaraan stelt. Vraag in uw bezwaar om een beslissing in uren.

Als na het gesprek met uw zorgaanbieder zou blijken dat u toch tevreden bent met de hoeveelheid hulp die u krijgt, dan kunt u het bezwaar altijd intrekken.

Als de termijn van zes weken om bezwaar te maken tegen een resultaatgerichte indicatie verstreken is, dan kunt u een nieuw verzoek aan de gemeente doen om meer hulp te ontvangen en de hoeveelheid hulp vast te leggen in uren. De gemeente moet dan opnieuw onderzoek doen en een nieuw besluit nemen. Als het nieuwe besluit niet naar tevredenheid is, dan kunt u hiertegen bezwaar maken (en eventueel beroep instellen bij de rechter). Schakel hierbij een cliëntondersteuner van de KBO in uw gemeente in of neem contact op met KBO-Brabant.

Recht op duidelijkheid
KBO-Brabant vindt dat de zorgvrager recht heeft op duidelijkheid, dus op een besluit in uren. Dan is er sprake van rechtszekerheid. Op deze manier weet de zorgvrager waar hij aan toe is en ook waartegen hij bezwaar kan maken.

Wat er in de uren gedaan wordt, kunnen zorgvrager en de zorgaanbieder vastleggen in een zorg- of ondersteuningsplan. In dit zorgplan kan het resultaat benoemd worden en ook hoe dit behaald gaat worden. Tegen een besluit kan bezwaar gemaakt worden, tegen een zorgplan niet.