28 september 2021

Senioren klaar voor ontmoeting

Veel senioren gevaccineerd, dorps-/buurthuizen weer volledig open: mensen hebben weer zin in ontmoeting en het kan ook weer! Dat merken wij als de grootste vereniging van Brabant ook goed.

Nu eindelijk weer eens wat positief nieuws. Waar afgelopen jaar het ledental terugliep – niet in de laatste plaats door de vele slachtoffers in Brabant vanwege corona en het feit dat er niet veel activiteiten konden worden ontplooid in de lokale verenigingen – zien wij ons ledental sinds juni weer stijgen. Tot eind september al meer dan 2.000 nieuwe aanmeldingen.

Mensen zoeken elkaar heel bewust weer op om sámen wat te ondernemen. Fietsen, wandelen, samen koken, sporten, koersballen, biljarten, kaarten, lezingen volgen, samen naar een museum …. Geen sociale activiteit of lokale Afdelingen van KBO-Brabant organiseren het wel. Dankzij de inspanningen van besturen en vrijwilligers ligt er een goed op de senior afgestemd programma om weer volop deel te nemen aan het sociale leven. Wat hebben we dat gemist!

Daarnaast – ook niet onbelangrijk voor het aantrekken van nieuwe leden – bieden wij onze leden extra diensten zoals een gratis juridische helpdesk, onafhankelijke Wmo-cliëntondersteuning, ouderenadvies, belastinghulp, een goed gesprek over levensvragen en meer. Dat alles met een klein team van beroepskrachten en vooral veel vrijwilligers uit eigen gelederen, die worden opgeleid en bijgeschoold. Met recht een organisatie ván en vóór senioren door heel Brabant.

Ook de juridische successen in de Wmo, de gesprekken met gemeenten over het woon/zorg-beleid, de dialoog met leden over ethische thema’s als het wetsvoorstel Voltooid leven en het Draaiboek code zwart ten tijde van corona, alsmede het aan de kaak stellen van pensioenmisstanden dragen bij aan de betrokkenheid van senioren bij KBO-Brabant.

Wilt u weten wat er lokaal bij u mogelijk is, kijk dan hier. Iedere lokale Afdeling staat hier vermeld met contactgegevens. De meeste hebben een eigen website waarop u het lokale activiteitenprogramma kunt terugvinden.

Op de website www.onsmagazine.nl deze maand: ter inspiratie een artikel over waarom jongere senioren lid zijn geworden: klik hier.