29 november 2019

Rechtszaak in Waalwijk

Vandaag, 29 november, werd bekend dat een 68-jarige vrouw uit Waalwijk een rechtszaak tegen de gemeente Waalwijk won. Inzet van het geschil was het WMO-tarief dat zij haar hulpverleenster mocht betalen. De vrouw mag haar hulpverleenster met terugwerkende kracht het hogere tarief betalen. De hulpverleenster krijgt daardoor nog een paar duizend euro aan extra salaris. Deze uitspraak heeft gevolgen voor Wmo-cliënten én hulpverleners in vergelijkbare situaties in héél Nederland.

Wat was er aan de hand?

De 68-jarige vrouw had in het kader van de Wmo recht op hulp in huis. Een huishoudelijke hulp krijgt betaald door de gemeente vanuit het Wmo-budget. Hulpverleners die vanuit een sociale relatie hulp verlenen, krijgen minder betaald dan professionals. Deze hulpverleenster woonde bij de 68-jarige in de buurt en werkte niet vanuit een organisatie. De gemeente oordeelde daarom dat deze hulpverleenster slechts recht had op het lagere ‘vrienden- en familie-tarief’. De rechter oordeelde anders: het bestaan van een sociale relatie mag niet zomaar verondersteld worden als er geen sprake is van professionele hulp.

Deze uitspraak, in het voordeel van hulpvragers en hulpverleners, werd gedaan door de Centrale Raad voor Beroep (CRvB). Dat is de hoogste bestuurlijke rechter in Nederland. Tegen de uitspraak is daarom geen hoger beroep mogelijk. De uitspraak is dus van belang in alle gemeenten die verschillende tarieven hanteren voor verschillende typen aanbieders, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar mensen die al dan niet uit het eigen netwerk komen. De 68-jarige die deze zaak won, werd bijgestaan door de Juridische Helpdesk van KBO-Brabant, in de persoon van Bert van ‘t Laar.

Eerder deze maand behaalde deze Helpdesk ook al een overwinning, zij het een meer dan wrange. De gemeente Eindhoven weigerde een woningaanpassing van een hoogbejaarde inwoonster te vergoeden. De CRvB oordeelde toen – kort samengevat – dat de noodzakelijke vervanging van het bad door een inloopdouche niet kan worden betaald door de vrouw omdat zij een minimuminkomen heeft. Helaas was de 96-jarige Eindhovense overleden vóór de uitspraak.

Woont u thuis en hebt u hulp nodig om thuis te kunnen blijven wonen? Dan kunt u hulp krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en bepaalt het budget dat de hulpvrager krijgt om hulp in te kopen.

De procedure is voor veel mensen, zeker voor ouderen, lastig te doorgronden. KBO-Brabant heeft daarom in elke Brabantse gemeente onafhankelijke cliëntondersteuners, werkend op vrijwillige basis. Zij helpen mensen met het doen van een Wmo-aanvraag of met het aantekenen van bezwaar tegen een ongunstige gemeentelijke beslissing. En als het nodig is, wordt de Juridische Helpdesk van KBO-Brabant ingeschakeld. Oud-rechters en -advocaten van de helpdesk staan de cliënt kosteloos bij in zijn of haar rechtsgang. Als het moet tot aan de hoogste rechter. Zonder deze onafhankelijke hulp van veel vrijwilligers zouden veel kwetsbare mensen, zoals betrokkenen in beide zaken, in de kou staan.