8 februari 2019

Kleinschalige wooninitiatieven

Het kabinet wil kleinschalige wooninitiatieven voor ouderen met een laag of middeninkomen stimuleren. KBO-Brabant is positief over de regeling, maar vindt dat het als alternatief voor het verdwijnen van de verzorgingshuizen betrekkelijk laat wordt ingevoerd.

Al sinds 2015 hebben ouderen met een lichte zorgbehoefte geen toegang meer tot het verzorgingshuis. KBO-afdelingsbestuurders hebben regelmatig gepleit voor goede alternatieven voor het verzorgingshuis. Ouderen willen graag een verzorgingshuis nieuwe stijl. Uit onderzoek (Henk Geene, 2017) in Brabant blijkt dat veel ouderen in eigen omgeving graag samen en beschut willen wonen met de mogelijkheid om zorg in te zetten. Goede zorg begint immers met een goede woning.

Senioren (veelal uit de hoge inkomensgroepen) namen het heft in eigen handen en organiseerden zelf nieuwe vormen van wonen, welzijn en zorg. Voor ouderen in een kwetsbare positie blijft het echter lastig een betaalbare combinatie te vinden van een geschikte woning, dienstverlening, activiteiten en 24/7 hulp in de nabijheid. Zij hebben vaak een lager inkomen, weten niet altijd de weg of kregen simpelweg geen hypotheek van banken.

De subsidie is juist bedoeld voor wooninitiatieven van ouderen met een laag of middeninkomen. Dat is het positieve van de regeling, maar KBO-Brabant blijft aandacht vragen voor de groep ouderen met zware lichamelijke problematiek die nu niet voor een verpleeghuisplaats in aanmerking komen. Zij mogen niet tussen wal en schip vallen als zij een nieuwe woonvoorziening niet zelf willen of kunnen organiseren.

Informatie over de regeling

Wilt u een wooninitiatief starten en in aanmerking komen voor de subsidie? Neem dan contact op Edith Mostert van KBO-Brabant emostert@kbo-brabant.nl (073) 644 40 66. Zij kan u in contact brengen met één van de woonexperts van KBO-Brabant.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/02/01/stimuleringsregeling-om-nieuwe-vormen-van-wonen-en-zorg-voor-ouderen-vlot-te-trekken