24 januari 2023

Subsidies woningbouwprojecten

Foto: Droomwonen

Nieuwe subsidieregeling collectieve wooninitiatieven in Noord-Brabant

Per 10 januari 2023 heeft de provincie Noord-Brabant subsidies beschikbaar voor betaalbare en duurzame woningbouwprojecten van collectieve initiatiefnemers en sociale ondernemingen. De regeling is onderdeel van de Subsidieregeling wonen, bouwen en leefomgeving Noord-Brabant. Woningbouwinitiatieven kunnen zowel nieuwbouw betreffen, als kleinschalige transformaties, zoals verbouw/ombouw van bestaand vastgoed, of sloop-nieuwbouw.

Subsidies en leningen
De regeling kent subsidies (giften) voor de initiatief- en haalbaarheidsfase, en renteloze leningen voor de ontwikkelfase. De regeling stelt voorwaarden aan de betaalbaarheid en duurzaamheid van de te realiseren woningen. Belangrijke voorwaarden voor het verkrijgen van een renteloze lening zijn dat de haalbaarheid is aangetoond, en dat de gemeente heeft toegezegd medewerking te verlenen aan de realisering van het woningbouwproject op de beoogde locatie.

Budget
Er is een budget van € 600.000 beschikbaar voor de oprichting van een initiatief, het doen van onderzoek naar de haalbaarheid van het woningbouwproject, en de benodigde project- en procesbegeleiding. Daarnaast is er een budget van ruim € 5 miljoen voor renteloze leningen, ter (voor)financiering van de ontwikkelkosten. Zoals de kosten van de architect, adviseurs, en de benodigde project- en procesbegeleiding.

Meer informatie
Klik hier voor de flyer met informatie.

Op www.brabant.nl/subsidie-collectieve-wooninitiatieven is ook nadere informatie te vinden over de subsidieregeling.

Voor de tekst van de subsidieregeling verwijzen wij naar:
Subsidieregeling wonen, bouwen en leefomgeving Noord-Brabant

Aanvragen subsidie
Subsidie kan worden aangevraagd door het invullen van het digitale aanvraagformulier via het Subsidieloket.

Contactpersoon
Voor nadere informatie over de regeling kunt u terecht bij:
Maurice van Noordenne
e-mailadres: mvnoordenne@brabant.nl
telefoonnummer: 06 – 153 00 643