27 november 2019

Succes juridische helpdesk

Bert van ’t Laar, oud-bestuursrechter en lid van de juridische helpdesk van KBO-Brabant heeft een 96-jarige met ernstige fysieke beperkingen bijgestaan in de rechtszaak tegen de gemeente Eindhoven. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft bepaald dat gemeente een aanvraag voor woningaanpassing van een 96-jarige dame niet mag afwijzen. De gemeente weigerde de aanvraag met als reden dat vervanging van de badkamer een ‘algemeen gebruikelijke aanpassing’ is. Als dat het geval is, dan mag een gemeente financiering uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) afwijzen. De dame vroeg een woningaanpassing aan bij de gemeente. Haar 25 jaar oude ligbad is dringend aan vervanging toe. In plaats van een nieuw ligbad vroeg ze een inloopdouche aan, wat beter past bij haar beperking. De gemeente wil dat de dame een lening af zou sluiten of haar hypotheek verhogen voor een noodzakelijke woningaanpassing. De CRvB oordeelt dat de noodzakelijke verbouwing niet kan worden betaald door de vrouw omdat zij een minimuminkomen heeft. Dan is een verbouwing niet algemeen gebruikelijk.

Door de aanvraagster tot een extra hypotheek te dwingen, stelt de gemeente een extra financiële voorwaarde voor het verstrekken van een maatwerkvoorziening. En dat is niet de bedoeling van de Wmo. De gemeente moet de aanpassing van de badkamer betalen, zo oordeelde de Centrale Raad.