23 januari 2020

Taskforce Wonen en Zorg

Op 21 januari bracht de Taskforce Wonen en Zorg, een initiatief van de ministeries van VWS en BZK, VNG, Aedes en ActiZ, haar werkplan naar buiten om gemeenten te ondersteunen in hun regierol bij de opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid van ouderen. Deze Taskforce maakt deel uit van de aanpak van het kabinet om zelfstandig wonende ouderen passende huisvesting te kunnen (blijven) bieden.

Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant: ‘Het is fijn dat kabinet en gemeenten uiteindelijk de urgentie van deze opgave inzien, maar het werkplan kent vooral een bestuurlijke invalshoek. Ik vraag me af een dergelijke aanpak meer geschikte woningen voor ouderen gaat opleveren. Hoewel de taskforce schrijft dat alle landelijke actieprogramma’s moeten ‘landen’ in de gemeentelijke context, is de daadkracht helaas ver te zoeken en ouderen zelf worden er niet bij betrokken. Zeer teleurstellend’.

Zonder de inbreng van (georganiseerde) ouderen zelf, lopen lokale processen anders en in het slechtste geval helemaal niet. Bisschops: ‘Niets zonder ons, maar met ons, zou ik denken’.