5 december 2019

Val begin van einde?

Een val is vaak het begin van het einde. Helaas is het aantal mensen dat om het leven komt als gevolg van een val gestegen. Dit bleek woensdag 4 december uit cijfers van het CBS. In 2018 stierven bijna dertien mensen per dag na een ongelukkige val. Het jaar ervoor waren dat er nog elf per dag, in 2014 waren het er acht. In totaal waren er vorig jaar 4628 ongevallen door een val. Het zijn met name ouderen die overlijden aan de gevolgen van een val. Ruim driekwart van de overledenen was 80 jaar of ouder. Als ouderen vallen, hebben ze sneller letsel. Dat komt mede omdat hun botten zwakker zijn. Hoe ouder, hoe groter het risico dat je de gevolgen van een val niet overleeft.

De stijging van het aantal doden door valpartijen komt volgens het CBS deels doordat het aantal ouderen in Nederland toeneemt. Maar de toename is niet alleen toe te schrijven aan de vergrijzing. Ook na correctie voor de veranderende leeftijdsopbouw van de bevolking is een stijging te zien.

Volgens onze voorzitter Leo Bisschops is een oorzaak van de stijging dat ouderen langer alleen thuis blijven wonen. De meeste mensen vallen in de badkamer. Daarnaast komt het vaak voor dat medicijnen op elkaar inwerken, waardoor men sneller zijn evenwicht verliest. KBO-Brabant pleit voor een gerichte aanpak. Wij betreuren het dat werkzame valpreventieprogramma’s een stille dood sterven omdat er geen financiën zijn om de programma’s uit te voeren. Een voorbeeld is het TOM-project (ThuisOnbezorgdMobiel) in de gemeente Best. Verschillende partijen, waaronder KBO-Best,  werkten samen om het vallen te voorkomen en het had een enorm effect. Helaas is er geen geld om dit project te verbreden naar andere gemeenten in Nederland. KBO-Brabant gaat in gesprek met de regionale GGD’s om te bekijken in hoeverre valpreventie onderdeel kan worden van de regionale preventieakkoorden.

Brief naar Tweede Kamerleden
KBO-Brabant haakt in op het debat over leefstijlpreventie op 12 december a.s.en vraagt per brief aan Tweede Kamerleden om de minister een aantal vragen te stellen over val-ongevallen. Deze leiden tot ziekenhuisopnames en veel druk op de Spoedeisende Hulp. Voor ouderen betekent het veel ongemak en ellende; de gevolgen voor welbevinden en zelfstandigheid zijn desastreus en permanent verblijf in verpleeghuis is vaak nodig. Het kost de samenleving veel geld. Het vraagt om een gerichte en integrale aanpak: gecombineerde maatregelen rondom bewegen, verantwoord medicijngebruik, de woonomgeving, zicht en vitamine D. Wij verzoeken de Kamerleden met klem: laat ouderen niet vallen!
Lees hier de brief. Klik hier voor informatie over het debat op de website van de Tweede Kamer.