3 juni 2020

Rijbewijs verder verlengd

Als gevolg van de COVID-19 maatregelen kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Daarom heeft de Europese Commissie besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden te verlengen.

Afgelopen april besloot minister Van Nieuwenhuizen al dat rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart, geldig blijven tot 1 juni 2020. Die coulancemaatregel is nu door de Europese Commissie verder uitgebreid en verlengd. Door de tijdelijke regeling kunnen mensen vanaf de dag dat hun rijbewijs verloopt, maximaal zeven maanden blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden. De regeling geldt voor Nederland en alle andere EU-lidstaten.

In tegenstelling tot de eerdere Nederlandse versoepeling, geldt de Europese regeling voor alle rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar drie of één jaar geldig zijn. De minister roept mensen met zo’n rijbewijs op om zelf goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden.

De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer. Het verlopen rijbewijs geldt ook niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

Vorige maand besloot de minister om ook de geldigheid van onder meer het behaalde theorie-examen voor het rijbewijs te verlengen. Als de geldigheid hiervan is verlopen in de periode vanaf 16 maart, blijft het tot 1 december 2020 geldig. Voor behaalde theorie-examens die vervallen in de periode van 1 juni tot 1 oktober, heeft minister Van Nieuwenhuizen besloten de geldigheid te verlengen tot 1 april 2021.

Oproep
De coulanceregeling is een belangrijke stap, maar de achterstanden bij het CBR zijn nog niet opgelost. Daarom roept Tweede Kamerlid mevrouw Wytske Postma (CDA) u op uw persoonlijke ervaringen met het CBR met haar te delen, zodat zij deze kan inbrengen tijdens debatten hierover met de minister. Voor vragen of tips is zij bereikbaar via w.postma@tweedekamer.nl.

En natuurlijk kunt u ook nog steeds bij KBO-Brabant terecht als u problemen ervaart in de dienstverlening van het CBR bij de verlenging van uw rijbewijs: emostert@kbo-brabant.nl of (073) 644 40 66. We hebben al vele mensen geholpen en doen dat ook graag voor u!

 

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws dat wij publiceren? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ons Actueel, die tweewekelijks verschijnt. Klik hier om u aan te melden.