5 juli 2019

Vitaliteitsdagen Helmond


Senioren meer inzicht geven in hun gezondheid, vitaliteit en leefstijl. Dat is wat KBO-Brabant, vrijwilligers van de lokale Helmondse seniorenverenigingen en leerlingen van Avans Hogeschool deden tijdens de vitaliteitsdagen op 1, 2 en 3 juli in wijkhuis De Geseldonk in Helmond. Gemeten werden onder meer fysieke fitheid, balans en stabiliteit, eetgewoonten, zicht en gehoor. Het project is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van Stichting Dioraphte.

Vitlaiteitsmetingen gebaseerd op Blauwe Zones
De metingen zijn ontwikkeld door KBO-Brabant, met input en kennis van docenten en leerlingen van Avans Hogeschool uit Breda. Bij die ontwikkeling is uitgegaan van kennis uit de zogenoemde Blauwe Zones, een vijftal gebieden in de wereld waar mensen langer en gezonder leven door hun manier van eten, drinken, bewegen, ontspannen, geloven, zingeven, netwerken en leven in de nabijheid van familie en geliefden. Deelnemers kregen na afloop van de meting nuttige leefstijl-tips op basis van de kenmerken uit de Blauwe Zones.

Soort metingen
De volgende metingen vonden plaats:

  • Ken jezelf: gewicht, lengte, BMI en knijpkracht;
  • Bewegen en lichaam: stabiliteit en fitheid worden getest met methodes uit de fysiotherapie en er is een 6-minuten wandeltest;
  • Eetgewoonten: een goed gesprek aan een gezellig ingerichte tafel;
  • Ogen en oren: metingen die inzicht geven in de noodzaak eventueel een expert te bezoeken en aandacht voor de invloed van minder zicht of gehoor op sociale contacten;
  • Een gesprek over dromen en wensen.

Onderscheidend
Op veel plaatsen worden al fittesten of gezondheidsmetingen gehouden. Onze vitaliteitsdagen onderscheiden zich door:

  • uit te gaan van de fysieke mogelijkheden van mensen in plaats van de onmogelijkheden onder een vergrootglas te leggen;
  • uitvoering door senioren zelf, waarbij de deelnemer de regie heeft. Het is een ‘maatjesproject’;
  • meer de nadruk te leggen op een goed gesprek dan op cijfers en normen;
  • aandacht te besteden aan het vervolg: hoe kan de lokale seniorenvereniging er met zijn activiteitenaanbod voor zorgen dat het meer is dan een eenmalige meting?

Werkwijze
De afgelopen weken konden senioren in Helmond zich opgeven voor vitaliteitsmetingen op 1, 2 of 3 juli. Op de gekozen dag doorliepen steeds twee deelnemers tegelijk, samen met een vrijwilliger, alle ‘meetstations’ op het circuit. Twee uur lang trok zo’n drietal samen op, onderwijl pratend over allerlei aspecten die samenhangen met gezondheid en welzijn, in een gezellige omgeving met koffie en thee.

Met de geanonimiseerde informatie uit de metingen willen de lokale seniorenverenigingen van KBO-Brabant en PVGE activiteiten gericht op vitaal oud worden ontwikkelen. Maar ook andere organisaties zoals gemeente, GGD en lokale sportstimuleringsprojecten kunnen inspelen op de verworven inzichten.

Groot succes
De dagen bleken een groot succes! Zowel deelnemers als vrijwilligers waren zeer enthousiast. Op woensdag 3 juli sloten Helmondse wethouder Harrie van Dijk en voorzitter van KBO-Brabant Leo Bisschops de vitaliteitsdagen af.

Op Youtube terug te zien
Voor een korte impressie van deze dagen, klik hier voor een filmpje op Youtube, gemaakt door ‘Dit is onze wijk Helmond’.