23 september 2020

Vrijheid bewoners verpleeghuizen

In de eerste helft van 2020 hebben alle verpleeghuizen in Nederland met de gevolgen  van Corona te maken gekregen. Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen moesten hun deuren sluiten voor bezoek. De gevolgen voor alle betrokkenen waren groot. Inmiddels zitten we in een volgende fase. De kans is klein dat er voor verpleeghuizen een nieuwe landelijk geldende ministeriële regeling voor bezoek en sociaal contact in verpleeghuizen opgesteld wordt en bewoners geen bezoek mogen ontvangen.

Wat te doen bij beperking bewegingsvrijheid.
KBO-Brabant krijgt sinds kort meldingen binnen van familie van verpleeghuisbewoners die niet met de verpleeghuisbewoner naar buiten mogen. Soms wordt dit zelfs eenzijdig door een zorginstelling medegedeeld via een appbericht aan de familieleden. Dit is een vorm van vrijheidsbeperking die voor veel bewoners gevolgen heeft voor de kwaliteit van leven.

Wij raden de familieleden aan het volgende te doen:

  1. Ga in gesprek met de zorginstelling (zorgmanager, eerstverantwoordelijke of specialist ouderengeneeskunde). Download de nieuwe handreiking van ActiZ, cliëntenorganisaties en specialisten ouderengeneeskunde. Daarin staat onder meer dat er altijd maatwerk per bewoner moet zijn (vastgelegd in het zorgplan) en dat de precieze invulling van maatregelen met de familie en (zo mogelijk) met de bewoner zelf besproken moet worden. Deze handreiking is breed gedragen in de sector dus de instelling kan zich er niet zomaar bij neerleggen.Jammer is dat er in de handreiking niets staat over bewegingsvrijheid en naar buiten mogen gaan. Maar meerdere juristen hebben erop gewezen dat het juridisch niet houdbaar is om mensen die niet besmet zijn (en dus geen gevaar vormen voor anderen) verplicht binnen te houden.
  1. Mocht zo’n gesprek niets oplossen, dan is contact met SOVIDZ (via secretariaat@sovidz.nl) raadzaam. SOVIDZ staat voor ‘Onnodige vrijheidsbeperking In De Zorg’ (website: sovidz.nl). Zij kijken met een advocaat of het zinvol is om melding te doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De IGJ heeft op haar website verklaard dat ze juist in deze tijd bij hun toezicht extra aandacht hebben voor de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners.

Kortom
Ga eerst zelf in gesprek met de instelling. Als dat niet helpt, kunt u uw probleem bij  SOVIDZ aankaarten.

 

Aanmelden nieuwsbrief Ons Actueel?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws dat wij publiceren? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ons Actueel, die tweewekelijks verschijnt. Klik hier om u aan te melden.