15 januari 2020

65plus: 25% is vrijwilliger

De derde levensfase: het geschenk van de eeuw

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) bracht 8 januari jl. een advies uit over de grote bijdrage die veel mensen na hun pensionering aan de samenleving leveren.

Veel 65-plussers zijn actief als vrijwilliger of geven mantelzorg. Het gaat om grootouders die op kleinkinderen passen om hun kinderen in het spitsuur van hun leven te ontlasten. Mensen in de derde levensfase die verhuizen naar een kleinere woning laten een eengezinswoning achter. 25% van de 65-plussers doet vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning. Bij KBO-Brabant zijn veel senioren actief als vrijwillige ouderenadviseur, cliëntondersteuner, afdelingsbestuurder en bijv. gespreksleider over levensvraagstukken. Vrijwilligers in verpleeghuizen doen waardevol aanvullend werk, waar beroepskrachten niet aan toe komen. De derde levensfase is een geschenk voor de samenleving.
KBO-voorzitter Leo Bisschops is blij met het realistische rapport van de RVS. Er gaat veel aandacht uit naar kwetsbare, eenzame en afhankelijke veelal oude ouderen. Tegelijkertijd is er het beeld van de genietende, consumerende en vitale jonge oudere die net met pensioen is: reizen, concertbezoek, lekker eten, samen fietsen. Deze clichébeelden dienen vervangen te worden door een realistischer en vollediger beeld van de diverse groep jonge ouderen die onze samenleving rijk is.
KBO-Brabant probeert de twee werelden door de ‘voor en door senioren’-methodiek te verenigen. Ze leidt vrijwilligers op en faciliteert hen. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: de deskundigheid en expertise van senioren gaat niet verloren. De vrijwilligers doen betekenisvol werk voor andere ouderen. Zo heeft oud-bestuursrechter Bert van ’t Laar vele ouderen geholpen bij het indienen van een Wmo-bezwaarschift en processen gewonnen.
KBO-Brabant ziet het ook als een opdracht aan zichzelf en gaat zich de komende tijd beraden over hoe zij het potentieel van mensen in de derde levensfase nog beter kan inzetten.

Download hier de kernboodschap van het advies

Download hier de infographic