15 juli 2020

“Whatever it takes!”

Seniorenvereniging KBO-Brabant gaat onrecht pensioenakkoord juridisch bestrijden

Na een debat van amper vijf uur over een pensioenpot van ruim 1.500 miljard euro is de Tweede Kamer op 14 juli een moreel en juridisch foute weg ingeslagen. Het beste pensioenstelsel ter wereld wordt vervangen door een onzeker stelsel, nadat het vertrouwen in het huidige pensioenstelsel jarenlang is ondermijnd door een irreële rekenrente. Daardoor worden de pensioenen van gepensioneerden en de pensioenopbouw van werknemers al twaalf jaar niet geïndexeerd. Inhaalindexatie maakt geen onderdeel uit van het akkoord, maar ook een perspectief op spoedige indexatie ontbreekt. Tot 2027 wachten er wel pensioenkortingen. KBO-Brabant, zelfstandige belangenvereniging van 125.000 senioren, blijft er alles aan doen om het recht van de belanghebbenden te beschermen.

Tien jaar is er gestudeerd op een nieuw stelsel. Tal van hoogleraren, bestuurders, bewindslieden, ambtenaren, actuarissen en toezichthouders hebben er talloze uren aan besteed. Het mocht wat kosten. Het resultaat wat gisteren voorlag in de Tweede Kamer is een pensioenakkoord wat uitblinkt in onduidelijkheid, complexiteit, open eindjes en strijdigheid met Europees recht. De eenvoudige weg, invoering van een reële rekenrente die rekening houdt met daadwerkelijk behaalde rendementen, wordt niet bewandeld. Reparatie van het bestaande stelsel op onderdelen was onbespreekbaar. Pensioenfondsen worden financiële instellingen, pensioenen een financieel product. We herkennen het proces dat onze ziekenfondsen ooit hebben doorlopen in de politieke behoefte aan marktwerking in de zorg.

KBO-Brabant, zelfstandige belangenvereniging van 125.000 senioren, blijft er alles aan doen om het recht van de primair belanghebbenden, in casu de gepensioneerden en de deelnemers, te beschermen. Nu sociale partners plus tweederde van onze volksvertegenwoordiging deze taak laten liggen, zien wij ons genoodzaakt bestaande rechten te verdedigen via juridische procedures.

We zijn blij met de uitspraken van SP en 50PLUS die al hebben aangegeven steun te willen verlenen aan juridische procedures. We gaan de samenwerking met gelijkgestemde organisaties graag aan.

De eerste Bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat wegens strijdigheid van de Pensioenwet met Europese pensioenrichtlijnen is vorig jaar al ingezet door KBO-Brabant en Stichting PensioenBehoud. We herhalen hier wat onze premier onlangs in ander verband uitsprak: “Whatever it takes!”. We laten het niet zonder meer gebeuren dat het individueel bezwaarrecht van deelnemers en gepensioneerden tegen collectieve waardeoverdracht wettelijk buiten werking wordt gesteld. Bovendien heeft KBO-Brabant geen vertrouwen in een collectief bezwaarrecht dat wordt neergelegd bij Verantwoordingsorganen van pensioenfondsen, bestaande uit vertegenwoordigers van dezelfde sociale partners die medeverantwoordelijk zijn voor dit Pensioenakkoord.

 

Aanmelden Ons Actueel?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws dat wij publiceren? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ons Actueel, die tweewekelijks verschijnt. Klik hier om u aan te melden.