19 maart 2019

Motie Vereenvoudig regels seniorenhuisvesting

Minister de Jonge zet samen met minister Ollongren in op nieuwe vormen van wonen in combinatie met zorg voor ouderen. Er is een groeiende behoefte aan innovatieve vormen die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren. Bijvoorbeeld door de bouw van een hofje of de transformatie van een oud schoolgebouw of leegstaande kerk in appartementen voor een groep ouderen. Daarvoor zijn recentelijk ook middelen beschikbaar gesteld via een stimuleringsregeling. Er wordt vergeten dat de regelgeving voor corporaties deze ontwikkeling juist tegenwerkt. Daarom heeft CDA Tweede Kamerlid Erik Ronnes een motie ingediend die op 19 maart in stemming werd gebracht. Het voorstel heeft voor ogen om het kabinet op korte termijn in overleg te laten treden met woningcorporaties over de betreffende regelgeving en waar nodig met aanpassingen te komen. Inmiddels heeft men ingestemd met deze motie.