31 oktober 2022

Woonwensen voor later

‘Verhuizen helpt, maar is dat wat ouderen willen?’ Die vraag werd door het tijdschrift BPD Magazine voorgelegd aan een aantal ‘experts’.

Veel senioren wonen in grote huizen op goede locaties. Als zij willen verhuizen, kan dit de vastgelopen woningmarkt gedeeltelijk vlottrekken. Hoe verleiden we onze ouderen om door te stromen? Laten we senioren eerst eens naar hún woonwensen vragen, zeggen deze experts.

Een van de mensen die werden geïnterviewd is onze voorzitter Leo Bisschops:

‘IK VERBAAS ME er wel eens over dat oudere senioren relatief weinig over verhuizen nadenken. Ze kennen de verhalen over dementie – één op de vier senioren krijgt het – en overvallen in huis. Maar ze betrekken die verhalen niet op zichzelf. Enerzijds heeft dit te maken met de generatie waartoe zij behoren: geboren in of net na de oorlog profiteerde deze groep maximaal van de welvaartsstaat. Ze zijn van oudsher gewend dat de overheid veel regelt voor burgers. Dat de tijden wat dat betreft echt veranderd zijn, dringt moeilijk tot deze groep door. Anderzijds is er ook een sociaalpsychologische verklaring: je kunt mensen voor problemen waarschuwen, maar ze moeten ook een alternatief hebben. Zo niet, dan sluiten mensen zich af. Dat is precies wat ik zie gebeuren. Oudere senioren kunnen moeilijk verhuizen omdat er te weinig geschikte woningen zijn. Ze missen een handelingsperspectief.’

Lees hier het hele interview op de pagina’s 69 – 77 van BPD Magazine nummer 16. De bijdrage van Leo Bisschops staat op pagina’s 74 – 75.