17 januari 2020

Zorg ouderen thuis

Onlangs heeft de commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen onder voorzitterschap van Wouter Bos een rapport uitgebracht met als boodschap: ‘bouwen, digitaliseren en samenwerken’.
De commissie stelt dat het nodig is nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering en in lokale en regionale samenwerking om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden.

Leo Bisschops, voorzitter KBO-Brabant, reageert: ’Met een aantal adviezen kan niemand het oneens zijn, zoals het (ver)bouwen van bestaande woningen en meer aandacht voor nieuwe woonvormen. Geschikt en aangepast wonen voorkomt bovendien het zorggebruik. Op dit moment wordt er echter te weinig ge- en verbouwd’. Volgens de commissie moeten ouderen meer gebruik maken van digitale technologieën om hun leven makkelijker te maken. Volgens KBO-Brabant is ook dit advies een deur die redelijk wijd openstaat. Het punt is dat er veel ontwikkeld is zonder de inbreng van ouderen zélf. De derde oproep, om samen te werken, klinkt al langer door, maar blijkt in de praktijk lastig te realiseren door allerlei regelgeving en stelseldiscussies.

Duurdere zorg
De commissie adviseert dat ouderen zelf betalen voor wonen, maaltijden en huishoudelijke hulp. Dit is zeer in strijd met de conclusies van het eveneens onlangs uitgebrachte rapport ‘Wat als zorg wegvalt’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Als bezuinigd zou worden op lichte zorgvormen zoals huishoudelijke hulp, zouden circa 15.000 mensen extra op verpleeghuiszorg en 47.000 mensen op duurdere wijkverpleging zijn aangewezen. ‘Dit is het paard achter de wagen spannen’, aldus Leo Bisschops.

KBO-Brabant zal het advies grondig bestuderen en vóór 1 april een reactie aan de commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen sturen.

Klik hieronder om het rapport in te zien.
Advies-Oud-en-zelfstandig-in-2030-Een-reisadvies