Bestuur

Het bestuur van KBO-Brabant bestaat uit negen leden, benoemd door de Algemene Vergadering. Per regio (West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant) onderhouden twee leden van het bestuur de contacten. Deze regiocontactbestuurders zijn eerste aanspreekpunt bij bestuurlijke en/of organisatorische kwesties op Kring- of Afdelingsniveau, nemen deel aan regionale bijeenkomsten en bijzondere activiteiten en representeren KBO-Brabant bij jubilea, vieringen en de uitreiking van onderscheidingen. Ook nemen zij deel aan het Regionaal Beraad dat twee keer per jaar in elke regio plaatsvindt voorafgaand aan de Algemene Vergadering.

Overige bestuurlijke taken zijn het vertegenwoordigen van KBO-Brabant, onder meer in het bestuur van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) en in het bestuur van de Stichting Steunfonds KBO-Brabant. De voorzitter vormt het boegbeeld van de vereniging.

Het bestuur van KBO-Brabant bestaat momenteel uit de volgende personen: