Ons Wonen Activiteiten

Op deze pagina reiken wij u enkele mogelijkheden aan waarmee u op lokaal niveau activiteiten kunt organiseren op het snijvlak van wonen en zorg. Van bewustwording over de ernst van de problematiek naar concrete actie waarmee u aan de slag kunt gaan met uw lokale woonbelangen en woonwensen.   

Starten met de introductie-workshop ligt voor de hand, omdat bij deze activiteit veel nadruk ligt op het uiteenzetten van de urgentie, het werken aan de bewustwording en in vervolg daarop het formuleren van doelen. Daarna kunt u geheel naar wens verder aan de slag.