Ons Wonen

Voor al uw vragen én ideeën over hoe je als oudere wilt wonen

 

Weet u al hoe uw woontoekomst eruitziet? Voor inspiratie, met vragen, goede ideeën, of gewoon voor een klein duwtje in de goede richting kunnen (kader-)leden van KBO-Brabant terecht bij de projectgroep Ons Wonen.

Nu we allemaal langer thuis wonen, ook als gebreken zich aandienen, is het belangrijk hierover na te denken. Is mijn woning geschikt om tot op hoge leeftijd in te wonen? Moet ik daarvoor mijn woning aanpassen of is verhuizing naar een geschikte woning beter? Zijn er voorzieningen in de buurt? Kan ik een beroep doen op mensen in mijn directe omgeving als ik niet alles (meer) zelf kan?

In onze provincie is, net als in de rest van Nederland, een groot tekort aan woningen waar ouderen de rest van hun leven op een goede manier kunnen blijven wonen. We weten uit onderzoek dat veel ouderen het moeilijk vinden om zich op hun woon- en zorgtoekomst voor te bereiden. Dat is jammer, want goede en tijdige voorbereiding is het halve werk; als u weet wat de mogelijkheden zijn en welke (kleine of grotere) stappen nodig zijn, bent u beter toegerust. Daarbij: hoe meer u zelf de regie pakt, des te meer uw woonsituatie ook in de toekomst bij uw eigen wensen blijft passen.

De initiatieven die er zijn laten zien dat senioren zelf veel invloed kunnen uitoefenen op hun woon- en zorgtoekomst, maar vaak hebben ze daarbij wel enige ondersteuning nodig. Met onze projectgroep willen we kennis over dit soort initiatieven ophalen en delen. We willen bewustwording over dit onderwerp aanwakkeren, mensen met ideeën en  initiatieven op weg helpen: door onze kennis te delen of door ze in contact te brengen met andere partijen in hun dorp of wijk. Ook willen we een aanjager zijn voor verantwoordelijke organisaties om veel meer projecten met senioren op te zetten en uit te voeren.

 

Voor meer informatie, neem contact op met Els van Daal, e-mail evandaal@kbo-brabant.nl of telefoon 073 – 644 40 66.

Seniorenwoning?
Nee joh, ik ben pas 80; dat komt wel als ik oud ben.

Webinar: Toekomstig wonen begint nú

 

GGD West-Brabant en Avans Hogeschool organiseerden in mei/juni 2021 samen met KBO-Brabant een drietal webinars/online informatiebijeenkomsten over gezond ouder worden. Een ervan was op 2 juni en ging over toekomstig wonen, gepresenteerd door projectcoördinator Els van Daal van KBO-Brabant.

Nakijken kan
Klik hier om alle drie de webinars na te zien via de website van GGD West-Brabant.

Handige wooninformatie
Klik hier voor de laatste sheets van de powerpoint presentatie van Els van Daal van 26 mei, met handige links naar nuttige informatie.

 

Artikel over het Project Ons Wonen

 

Elders op de website staat een informatief artikel over het project Ons Wonen. Klik hier.

Documentatie van de LVGO

De LVGO – Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen voor Ouderen – is een vereniging met een bestuur en aangesloten leden: (bewoners van) woongemeenschappen, (leden van) initiatiefgroepen die een woongemeenschap voorbereiden of zich daarop oriënteren en andere geïnteresseerden. De LVGO stimuleert het gemeenschappelijk wonen 50plus door het delen van kennis en door belangenbehartiging voor de leden. 

Klik hier voor de website van de LVGO.

De LVGO heeft een aantal handige brochures en een zelftest gepubliceerd:

Brochure Starten met een woongemeenschap
Over het maatschappelijk belang en de meerwaarde van woongemeenschappen en hoe hierin een goed gesprek tussen gemeenten en (nieuwe) woongemeenschappen gestimuleerd kan worden. 

Brochure De zorgzame woongemeenschap
Over steun en hulp in de woongemeenschap en het omgaan met zorg voor kwetsbare bewoners. Hoe kan de woongemeenschap zich hierop voorbereiden?

Brochure Het bestuur van een woongemeenschap
Hoe zorg je ervoor dat alle bewoners betrokken zijn bij en zich herkennen in een besluit? 

Brochure Woonplezier in de woongemeenschap
Voelen we ons vrij om te leven zoals we willen? Wat verstaan we onder een goede sfeer? Hoe gaan we om met verschillende verwachtingen en hoe houden we iedereen betrokken? 

Brochure Communiceren in de woongemeenschap
Communicatie is niet alleen iets voor het bestuur of de PR-werkgroep. Iedereen heeft er baat bij als duidelijk is welke informatie waar beschikbaar is, of waar je met een vraag naartoe kunt.

Zelftest als online tool: Gemeenschappelijk wonen, iets voor mij?
Over het kiezen voor een woongemeenschap. Wat past bij jou? Met een praktisch advies voor degene die de tool gebruikt.

Dit zijn onze projectmedewerkers