Onze Afdelingen

De lokale seniorenverenigingen, de Afdelingen, vormen de basis van KBO-Brabant. Er zijn er zo’n 300, verspreid over alle dorpen en vele wijken van Brabant, dus altijd dichtbij. Elke Afdeling heeft een eigen bestuur dat verantwoordelijk is voor het organiseren van activiteiten op onder meer sportief, sociaal-cultureel en educatief gebied. Vrijwilligers ondersteunen senioren bijvoorbeeld met hun belastingaangifte, Wmo-aanvraag, het op orde houden van de administratie of als wegwijzer naar instanties en voorzieningen. Daarnaast werken Afdelingen met elkaar samen voor de collectieve behartiging van de belangen van senioren op gemeentelijk niveau. Dit doen ze in de zogenaamde gemeentelijke Kringen.

Onze Kringen

De gemeentelijke Kringen zijn samenwerkingsverbanden van Afdelingen binnen één gemeente. Iedere Afdeling maakt deel uit van een Kring. De belangen van senioren op gemeentelijk niveau worden zo krachtig gebundeld en behartigd.
De Kringen zijn ook de vertegenwoordigers van onze Afdelingen/leden in de Algemene Vergadering van KBO-Brabant, die tenminste twee keer per jaar plaatsvindt. Ze vormen een belangrijke schakel in de communicatie binnen onze grote vereniging.