Seniorenorganisaties steunen pensioenverzet Pieter Lakeman met crowdfunding

Crowdfunding inmiddels gesloten; verantwoording

Het verzoek van Pieter Lakeman c.s. om de jaarrekening van pensioenfonds PME te vernietigen is afgewezen door de Ondernemingskamer. De mogelijkheden van succesvolle cassatie worden onderzocht. Kik hier voor het nieuwsbericht op onze site. En klik hier voor de uitspraak van de Ondernemingskamer.

Ten behoeve van deze procedure had KBO-Brabant met andere seniorenbonden een crowdfunding opgezet. Hiermee is een bedrag van € 19.067,50 opgehaald, waarvoor onze hartelijke dank. Dit bedrag is volledig overgemaakt naar de stichting SOBI op basis van een factuur voor de werkzaamheden van Pieter Lakeman en diens advocaat Jos Wouters. Bij lange na niet genoeg voor de werkelijke kosten die beide heren hebben gemaakt, maar dat was hún risico. De crowdfunding is op 22 november, de dag voor de uitspraak, gesloten. Alle donaties die ná die datum nog bij KBO-Brabant zijn binnengekomen, worden door ons teruggestort.

 

                

 

                                                                                

Seniorenorganisaties steunen pensioenverzet Pieter Lakeman met crowdfunding

 

Het verzet van voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie SOBI tegen de pensioenaanpak van De Nederlandsche Bank (DNB) krijgt steun van zeven seniorenorganisaties. Zij gaan Lakeman in zijn gevecht financieel steunen en beginnen een crowdfunding actie. Het betreft KBO-Brabant, KBO Gelderland, KBO Limburg, KBO Noord-Holland en KBO Overijssel plus de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en de Stichting PensioenBehoud.

Onlangs nam de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam een klacht van Lakeman tegen het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) in behandeling. Op 27 oktober 2022 is de besloten rechtszitting. Volgens Lakeman hanteert PME in het jaarverslag 2021 onder dwang van De Nederlandsche Bank (DNB) een te lage rekenrente. Daardoor vallen het resultaat en eigen vermogen veel te laag uit en worden pensioenontvangers, premiebetalende werknemers en bij het fonds aangesloten ondernemingen jaarlijks voor miljarden euro’s benadeeld. Lakeman stelt dat dit voor vrijwel alle pensioenfondsen geldt. In totaal gaat het om tientallen miljarden euro’s te laag berekend resultaat en eigen vermogen.

De seniorenorganisaties delen zijn analyse dat pensioenfondsen bulken van het geld en wel degelijk in staat waren en zijn om de pensioenopbouw en
-uitkeringen volledig te indexeren. DNB wekt naar hun mening op basis van onjuiste uitgangspunten de indruk dat een volledige indexatie onverantwoord zou zijn. Het kan wel degelijk, zeggen Lakeman en de seniorenorganisaties. Zij menen dat door toedoen van DNB en de overheid werknemers en ontvangers van pensioenuitkeringen zwaar tekort worden gedaan.

Het verzoekschrift bij de Ondernemingskamer is door Lakeman mede namens een aantal pensioenontvangers en premiebetalers ingediend. Lakeman c.s. wordt bij deze procedure gesteund door advocaat Jos Wouters en pensioendeskundige Rob de Brouwer. Als de zaak zou worden gewonnen, staat volgens hem vast dat de Nederlandse regering en DNB jarenlang de Europese pensioenrichtlijn verkeerd hebben laten toepassen. De meeste pensioenfondsen hebben dan 14 jaar achtereen de pensioenuitkeringen en de pensioenopbouw van werkenden ten onrechte niet geïndexeerd.

De seniorenorganisaties roepen gepensioneerden en werkenden op om het verzet van Lakeman tegen dit in hun ogen grote onrecht te steunen met een donatie. KBO-Brabant heeft een ANBI-status waardoor donaties fiscaal aftrekbaar zijn.

Bijdragen is inmiddels niet meer mogelijk

Pieter Lakeman is econometrist en oprichter van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie SOBI. De procedure tegen pensioenfonds PME is niet zijn eerste jaarrekeningprocedure. Lakeman heeft onder andere jaarrekeningprocedures gevoerd tegen KSH, OGEM, Slavenburgs bank en Aegon. In deze en andere jaarrekeningprocedures heeft de Ondernemingskamer beslist dat de jaarrekeningen onjuist waren vastgesteld.Op verzoek van SOBI heeft het Haags gerechtshof enige tijd geleden bepaald dat ING topman Ralph Hamers strafrechtelijk vervolgd moet worden. De twee bekendste boeken van Lakeman zijn: Het gaat uitstekend, over zwendel en wanbeleid in het Nederlands bedrijfsleven, en Failliet op krediet, over het optreden van banken jegens hun klanten.
Website https://www.sobi.nl/

Rob de Brouwer is gepensioneerd directeur van Hoogovens/Corus/Tata Steel. Hij is econoom en heeft tijdens zijn werkzame leven ook gewerkt bij Philips, IBC (Heijmans), het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Noord-Brabant. Na zijn pensioen heeft hij zich ondermeer ingezet voor de ontwikkelingen rond de pensioenen in Nederland. Hij is als adviseur pensioenen verbonden aan KBO-Brabant en heeft zitting in de Verantwoordingsorganen van het ABP en het pensioenfonds Hoogovens. Rob de Brouwer is auteur van verschillende boeken op het gebied van pensioenen. Zijn meest recente boek is “Het pensioendrama ontrafeld”.
Website https://pensioenfeiten.nl/rob-de-brouwer/

Jos Wouters is sinds 1974 werkzaam als advocaat en heeft veel ervaring opgedaan in ondernemingsrecht, in het bijzonder procedures over de inrichting van jaarrekeningen, en gedrags- en beroepsregels van accountants en belastingadviseurs. Na een (internationale) loopbaan bij Arthur Andersen, Deloitte, DLA Piper, richtte Wouters in 2014 zijn eigen kantoor op onder de naam Wouters Advocatuur. De werkzaamheden bestaan uit complexe aansprakelijkheidszaken met in het algemeen grote financiële belangen, waaronder procedures tegen banken, vanwege het afsluiten van renteswaps met mkb-ondernemers. Wouters en Lakeman werken al vele jaren met succes samen in complexe juridische zaken.
Website https://www.woutersadvocatuur.nl/