Jaarverslag

In onze jaarverslagen vindt u onder meer een omschrijving van onze organisatie, het jaarthema, de activiteiten die we ondernemen op onze beleidsterreinen, een overzicht van onze Afdelingen en Kringen, en een financiële verantwoording.

  • Klik hier voor het jaarverslag over 2017
  • Klik hier voor het jaarverslag over 2016
  • Klik hier voor het jaarverslag over 2015

Beleidsplan

In het meerjarig beleidsplan is op hoofdlijnen de koers uitgezet voor de periode van 2016 tot en met 2020. Klik hier om het in te zien.