Jaarverslag

In het jaarverslag worden alle activiteiten van KBO-Brabant in het desbetreffende jaar uitgebreid weergegeven. Ook komt het jaarthema aan de orde. In de bijlagen treft u onder andere een overzicht aan van al onze Afdelingen en Kringen en uiteraard een financiële verantwoording.

 

  • Klik hier voor het jaarverslag over 2017
  • Klik hier voor het jaarverslag over 2016
  • Klik hier voor het jaarverslag over 2015

Klik hier voor het beleidsplan 2016 – 2020

Beleidsplan

In het meerjarig beleidsplan is op hoofdlijnen de koers uitgezet voor de periode 2016-2020. Onze vereniging heeft zich in 70 jaar weten te ontwikkelen tot de grootste in Brabant en een van de drie grootste seniorenverenigingen in Nederland. Het beleidsplan vormt de basis voor het jaarlijks werkplan van KBO-Brabant.

Herziening van het stelsel van ouderenzorg

Ad Pijnenborg, mede-initiatiefnemer en eerste voorzitter van Zorgcoöperatie Hoogeloon, de eerste zorgcoöperatie in Nederland: “Henk Geene beschrijft op een duidelijke manier hoe de zorg voor ouderen zich vanuit een historisch besef ontwikkeld heeft tot een organisatie met veel spelers, vol wet- en regelgeving, bureaucratie, overbelaste zorgverleners en ontevreden ouderen. De ontwikkeling van kleine zorginstellingen naar grote organisaties heeft de problemen vergroot. Onder het mom van professionalisering is de organisatie belangrijker geworden dan de cliënt. Voor Henk is de conclusie duidelijk: de burger moet weer aan het stuur! Mede ingegeven door een ervaring met zijn vader, gunt hij alle ouderen zorg en ondersteuning in hun eigen dorp of wijk. Deze ontwikkelingen overziend, komt Henk tot suggesties die zeer de moeite waard zijn, met de burger aan het stuur en de gemeente als financier. Een boek dat gemakkelijk leest en uw ogen opent!”

Auteur: Henk Geene, lid van KBO Wanroij/KBO-Brabant
Uitgever: KBO-Brabant