Meer informatie over Samen beslissen

Het zijn verwarrende tijden. U kunt zomaar ernstig ziek worden ten gevolge van het coronavirus. Welke keuzes zijn dan nog mogelijk? Het kan rust geven om tijdig na te denken over de keuzes die er te maken zijn en welke gevolgen die hebben. Als u en uw naasten hierover goed geïnformeerd zijn, er samen over gesproken hebben en van elkaar weten wat de wensen zijn, kan dat veel rust geven en paniek op het moment suprême voorkomen.

U kunt hierover altijd het gesprek aangaan met uw (huis)arts. Onderstaande tips kunnen u hierbij helpen.

Bespreek uw wensen
Bespreek uw wensen met uw naasten, uw partner, uw kinderen of vriend of vriendin. Nu u nog gezond bent, kunt u nadenken over wat u wel en niet zou willen als u corona zou krijgen. Wanneer mensen besmet zijn met het coronavirus, bestaat de kans op snelle verslechtering van de situatie en kunnen mensen zelf vaak niet meer aangeven wat ze belangrijk vinden en wat hun wensen voor de behandeling zijn.

Wat is het belangrijkst voor u?
Stel dat u ernstig ziek zou worden door coronavirus, wat is dan het belangrijkste voor u? Bijvoorbeeld kans op genezing, zo min mogelijk last hebben van symptomen als pijn en benauwdheid, thuis blijven, aanwezigheid van de mensen die u lief heeft.

Stel drie goede vragen aan de behandelend arts
Als u naar de arts gaat voor (niet-)coronazorg, heeft u altijd meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Welke behandeling of welk onderzoek het beste bij u past, hangt van een aantal zaken af. Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten. Dit kunt u doen door drie goede vragen te stellen (klik hier voor de folder). Samen met uw arts kunt u vervolgens beslissen welk onderzoek of welke behandeling het beste bij u past. KBO-Brabant is aangesloten bij de campagne van de Patiëntenfederatie om drie goede vragen aan de zorgverleners te stellen.

Thuis blijven, naar ziekenhuis of naar intensive care?
U kunt nu zelf al nadenken over of u naar het ziekenhuis zou willen en eventueel of u naar de intensive care zou willen. De voor- en nadelen van thuis, ziekenhuis en intensive care voor ouderen staan goed uitgelegd op thuisarts.nl/corona (item: ik ben oud en heb een zwakke gezondheid en denk na over behandeling bij corona).

Wat wilt u juist niet?
Zijn er behandelingen die u niet wilt ondergaan? Denk daarbij aan beademing en/of reanimatie. U kunt uw behandelwensen en behandelgrenzen bespreken met uw naasten en/of met uw huisarts. Kijk op thuisarts.nl voor informatie over reanimatie en op de website van Radboudumc voor informatie over beademing.

Wie mag voor u beslissen
Wat als u niet meer zelf kunt beslissen. Wie mag dat dan voor u doen? En weet die persoon wat belangrijk voor u is? Ga tijdig het gesprek aan met uw naaste en leg vast wie eventueel voor u besluiten mag nemen als u dit niet meer zelf kunt.

Leg uw persoonlijke wensen en grenzen schriftelijk vast
Dan weten uw naasten en zorgverleners wat u zou willen, als u dat op dat moment niet meer kunt zeggen. U kunt hiervoor het Behandelpaspoort gebruiken. Dit paspoort kunt u aanvragen op Behandelpaspoort.nl. Kosten zijn € 12,50. Of mail of bel naar KBO-Brabant. Wij hebben een beperkte voorraad.