Samen sterk

Samen staan we sterker, dat is de grondgedachte van elke belangenvereniging en dat geldt voor ons niet anders. Ruim 70 jaar geleden bundelden senioren hun krachten en richtten de eerste KBO op. In Brabant, hoe kan het ook anders? Waar het ooit begon met gezellige activiteiten, zijn we uitgegroeid tot een krachtige club van 130.000 leden en 287 lokale verenigingen. De activiteiten zijn er nog steeds: gezellig, cultureel, educatief, sportief, creatief, enzovoort. Gaandeweg groeide de behoefte om ook gezamenlijk op te komen voor onze belangen op het gebied van welzijn, zorg, wonen, mobiliteit, pensioen en inkomen. Toen de overheid zich steeds verder terugtrok uit het sociaal domein en van senioren verwacht werd dat ze zelfredzamer werden, veranderde deze behoefte in een noodzaak.

‘Samenredzaam’
In geen enkele provincie hebben senioren zich zo met elkaar verenigd als in Brabant. We durven rustig te stellen dat we – samen met onze landelijke vereniging Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) en onze Brabantse collega-vereniging PVGE – dé gangmaker zijn op het gebied van pensioenen. Ook op het gebied van welzijn en zorg staan we lokaal en landelijk bekend als een vereniging die beslagen ten ijs komt met ervaringen die letterlijk uit het leven gegrepen zijn. Onze Wmo-cliëntondersteuning is uniek in Nederland en vormt de basis van waaruit we de belangen van senioren met recht van spreken kunnen behartigen. Wij wéten hoe wetten in de praktijk uitpakken en dat is waar beleidsmakers behoefte aan hebben. In Brabant vertalen we zelfredzaam liever in samenredzaam!

Wilt u de nieuwsbrieven van de KNVG lezen? Klik hier.