17 maart 2020

Corona

Zoals reeds gecommuniceerd, zijn tot nader order alle vergaderingen, bijeenkomsten en vergaderingen gecancelde.