BESTUUR

De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Ledenvergadering. De andere leden van het algemeen bestuur worden door de Algemene Ledenvergadering gekozen, waarna de functies in het bestuur worden vastgesteld. Senioren Vereniging Waspik is een afdeling van KBO-Brabant en vormt samen met de afdeling Waalwijk, de kring Waalwijk.

Samenstelling Bestuur:

Voorzitter
Dhr. Bert de Graauw
Hof van Polanen 14
tel. 0416-312494

Secretaris / Ledenadministratie / Webmaster
Dhr. Harrie van Zon
Leeuwerik 45
tel. 06-53937206

Penningmeester Dhr. Kees Koster
Poolsestraat 55, Sprang Capelle
tel. 0416-315150

Lid: Mevr. Will Hooymayers
Chopinlaan 2
tel. 0416-202002

Lid: Mevr. Franca Hooijmaijers
Vrouwkensvaartsestraat 12a
tel. 0416-313312

Lid: Mevr. Cissy de Bruyn
De Roonlaan 23
tel. 0416-313078

Lid: Vacature.

Lid: Vacature.

Lid: Mevr. I. Ruijgt
Chopinlaan 1
Tel. 0416-202002

 

                              Bestuur 2019

vlnr. Dhr. H. v Zon, Mevr. J. v Riel, Dhr. K. Bink, Mevr. C. de Bruyn, Dhr. B. de Graauw, Mevr. I. Ruygt,

Mevr. W. Hooijmaijers, Dhr. K. Koster, Mevr. Fr. Hooijmaijers.