Senioren Vereniging Waspik

Aangesloten bij KBO Brabant

Aanmeldingsformulier Nieuw lid:

 

Naam, Voornaam en Voorletters               ………………………………………………………………………………………… M V

Adres:                …………………………………………………………………

Postcode:           ……………………….. Woonplaats: ………………….

Telefoon:             ……………………….. Geboortedata……………..

Huwelijksdat. event………………………………………………….

E-mailadres       ………………………………………………………..

 

Wat zijn uw hobby’s en uw interesses: …………………………..

 

……………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………

 

 

 

Handtekening:                                        Datum:………………….

 

Wenst kortingspas van de vereniging    Ja      Nee

Indien Ja Pasfoto bijsluiten

 

 

Lidnummer:                                    (niet invullen wordt later gegeven)

 

Afgeven aan H. van Zon Leeuwerik 45 Waspik. of

Opsturen naar Senioren Vereniging Waspik, Postbus 54, 5165 ZH Waspik.

 

 

 

 

 

 

Doorlopende machtiging                               S€PA

 

Naam                           : Senioren Vereniging Waspik

Adres                            : Postbus 54

Postcode                      : 5165 ZH

Woonplaats                 : Waspik

Land                             : Nederland

Incassant ID                : NL25ZZZ180568350000

Kenmerk machtiging   : Uw lidnummer.

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Senioren Vereniging Waspik doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens jaarlijkse contributie en deelnamekosten activiteiten van de Senioren Vereniging Waspik, en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van

Senioren Vereniging Waspik.

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

 

 

 

Naam:……………………………………………………………………………

 

Adres:…………………………………………………………………………

 

Postcode :……………… Woonplaats:…………………………………….

Iban Rekeningnummer:……………………………………………

Plaats en datum:………………………………,……………………

 

 

Handtekening:…………………………………………………….