Senioren Vereniging Waspik is een zelfstandige vereniging met eigen statuten en is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 18056835. Het hoogste orgaan in de vereniging is de Algemene Ledenvergadering die in het voorjaar wordt gehouden. Als doelstelling is in de statuten opgenomen “Het ontplooien van activiteiten die de volwaardige participatie van de ouderen bevorderen”.

 

Onze Organisatie.

Wij(k)diensten.

Tel. 06 53877623. Spreekuur iedere woensdag van 10:00 – 12:00 uur in Den Bolder. Iedere donderdag van 13:00 – 14:00 uur in Den Bolder.

Contact Casade.

Mw. Will Hooijmaijers: Tel. 06 12916937 en Mw. Cissy de Bruyn: Tel. 06 20632983.

Coördinatie Tafeltje dekje.

Mw. Antoinette de Bont: Tel. 0416 311860.

Coördinatie FelicitatiedienstOnze Organisatie.

Mw. Erica Koster: Tel. 0416 315150.