Verantwoording ontvangen donaties

Hierbij leggen wij als Stichting PensioenBehoud en KBO-Brabant verantwoording af over de ontvangen donaties voor onze lopende bodemprocedure tegen de Staat.

Beide organisaties hebben tot en met heden (29 maart 2021) samen een totaalbedrag van € 59.984,- ontvangen.

De facturen van de voorschotten van de advocaten zijn inmiddels betaald, dus is € 37.385,- gebruikt ter dekking van de kosten voor de juridische bodemprocedure zoals die nu loopt. Er resteert € 22.599,- voor verdere proceskosten.

Deze maand (maart 2021) zal de accountantscontrole plaatsvinden voor 2020.

Onder de ontvangen donaties zijn de volgende bedragen van niet-particulieren:

 • SPB € 5.000,-
 • KBO-Brabant € 5.000,-
 • VVG-PGB € 5.000,-
 • VGAN € 5.000,-
 • VOHM € 5.000,-
 • VDNA € 5.000,-
 • KBO Kring Helmond € 2.170,-
 • KBO Kring Best € 600,-
 • KBO Kring Gemert-Bakel € 500,-
 • VG-PMT € 500,-
 • VVP BNPF (VG-Ballast Nedam) € 500,-
 • St. FDV € 500,-
 • VvE VOPAK € 500,-
 • Vereniging van Gepensioneerden van Rockwool € 125,-