Beleidsplan 2012 - 2017

De KBO in 2022??
Een beetje een vreemde vraag? Niet meer wanneer ik het uitleg. Veel leden zullen zich de grote enquête herinneren die aan de basis ligt van het huidige beleidsplan 2012-2017.
Dat was een mega-operatie die het toenmalige bestuur tot een uitstekend einde heeft gebracht in de vorm van een plan waarmee tot nu toe is gewerkt. De leden van dat bestuur zijn intussen bijna allemaal afgetreden en nieuwe personen zijn aangetreden. En volgend jaar is het 2017! Dus het lijkt niet vreemd dat het huidige bestuur, hopelijk snel met een kandidaat voor de voorzittersfunctie, hun geloofsbrieven presenteren met een nieuw beleidsplan dat loopt van 2017 tot 2022. Vandaar de vraag: waar moeten we dan staan?
“Een nieuwe lente een nieuw geluid” dat kun je ook van een bestuur zeggen. Maar dat nieuwe geluid moet wel afgestemd zijn op de melodie van onze leden. Hoe wij hen bij dit werk betrekken is nog niet besproken. Hebt u ideeën, laat het ons weten. Het bestuur is nog niet verder dan een ‘goed voornemen’ dus nog alle kans om in te spreken. De laatste maanden heb ik enkele keren de opmerking gehoord: de KBO, wat moet ik daar nu mee? Sommigen waren geen lid en dan kun je denken: geen wonder dat je dat niet weet! Er was ook iemand die zijn lidmaatschap ging opzeggen en dan dien je jezelf wel de waaromvraag te stellen. In het beleidsplan voor de komende vijf jaar zullen we een antwoord moeten zoeken op juist die vraag: waarom lid zijn van de KBO? Het wordt steeds minder vanzelf-sprekend juist voor de jongere senior. En juist die leden zullen toch de toekomst van onze vereniging veilig moeten stellen.
Het gaat nu nog goed. We hebben veel leden, veel activiteiten, veel enthousiaste vrijwilligers en er zijn heel veel mensen die iets over hebben voor mensen die minder mobiel zijn en aangewezen op een beetje hulp. Onderlinge solidariteit is een belangrijk item en zal dat blijven. Het volgende jaar beginnen we met vernieuwende plannen. Heb je ideeën, laat het horen!
Theo van Haren, communicatie.

 

 

 

 

Beleidsplan 2012 - 2017

Binnen onze KBO hebben we zojuist een presentatie van het voorgenomen beleidsplan 2012-2017 achter de rug. U allen bent in het bezit gesteld van dit plan. Het geeft een inzicht in wat er leeft onder onze KBO-leden. Aan de hand van de antwoorden op de enquête heeft het bestuur, met medewerking van vele vrijwilligers, dit voorgenomen beleidsplan kunnen opstellen. Wij zullen dit plan ter goedkeuring voorleggen aan de leden tijdens de Algemene ledenvergadering in maart 2013, waarvoor wij u te zijner tijd via de KBO-INFO zullen uitnodigen.

 

Lees verder: beleidsplan voortgang

Terug naar de startpagina