Wie zijn wij?

Organisatie

 

KBO-Nispen is 1958 opgericht vanuit de katholieke traditie. Deze traditie hecht aan waarden als solidariteit en betrokkenheid.

 

In de structuur van de organisatie van KBO Brabant is vanaf eind 2015 veranderd..

Nu zijn de kringen (60) samengesteld uit afdelingen binnen dezelfde gemeente. 

In de nieuwe situatie is KBO-Kring gemeente Roosendaal gevormd en bestaat uit de blijvend zelfstandige afdelingen van Nispen, Roosendaal, Wouw, Wouwse-Plantage en Heerle- Moerstraten.

Uit deze afdelingen is een kringraad gevormd met maximaal 3 leden per afdeling.

Hierboven staat het Regionaal beraad bestaande uit de kringen van West-Brabant, die hun invloed heeft op het hoofdbestuur in den Bosch.

 

Om in gesprek te blijven met de overheid en verdere instanties is er in de nieuwe kring een werkgroep 'Belangenbehartiging' samengesteld, die de belangen van Wonen, Welzijn en Zorg voor alle ouderen zal behartigen.

 

Van KBO-Nispen zitten in de Kringraad Gemeente Roosendaal:

  • Jac Roeken als voorzitter
  • Ad Talboom als secretaris
  • Jan van der Sanden als kringraadslid

 

Algemene doelstellingen

KBO-Nispen is in het leven geroepen voor het realiseren van maatschappelijke- en sociale doelen. Deze doelen staan verwoord in de statuten.

 

De doelstellingen van KBO-Nispen volgens de statuten zijn:

  • Het creëren van goede ontspanningsmogelijkheden voor al haar leden
  • Het behartigen van hun belangen, een en ander in de ruimste zin des woords

KBO-Nispen komt op voor de senioren in Nispen, stimuleert hen tot maatschappelijke participatie

en inspireert hen hun talenten te benutten ten dienste van elkaar en van de maatschappelijke omgeving.

 

“SAMEN ACTIEF, INSPIREREND EN MOTIVEREND VOOR ALLE SENIOREN IN DE NISPENSE GEMEENSCHAP!”

 

Bestuur

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter

Bestuursleden

Jac Roeken

Kees Oostvogels 

0165-365438

0165-365349 

jroeken@home.nl

kees.oostvogels@kpnmail.nl

   

Secretaris

Marjan Mens-Bastiaaanse 

Ad Talboom 

0165-365761 

0165-537848 

mens.bastiaanse@kpnmail.nl

kbonispen01@outlook.com

 
 

Riet van Doormaal –van Eekelen 

Vice-voorzitter

0165-571839

Ad Uitdehaag

acm.van.doormaal@hetnet.nl

0165-376042

 

uitb2@hetnet.nl

Cees Wiericx

 

0165-365526

Penningmeester

cees.wiericx@home.nl

Jan van der Sanden 

 

0165- 365804  

Jan van der Heijden

jcmvdsanden@gmail.com

0165-364671

 

janvdh@home.nl

   
Terug naar de startpagina