Lidmaatschap van KBO-Nispen

KBO-Nispen organiseert vele activiteiten op het gebied van cultuur, educatie, ontmoeting, sport en zingeving. Ook worden uw belangen op lokaal niveau behartigd richting gemeente en overige instanties en kunt u gebruik maken van de diensten van vrijwillige ouderenadviseurs, belastinginvulhulpen en administratieve ondersteuners.

Als lid van KBO-Nispen, bent u tevens lid van KBO-Brabant. Van KBO-Brabant kunt u de volgende diensten en lidmaatschapsvoordelen verwachten:

 • Algemene vraagbaakfunctie (zowel per telefoon als per e-mail)
 • Belangenbehartiging op provinciaal en landelijk niveau (in het bijzonder op het gebied van wonen, zorg, welzijn, mobiliteit en inkomen)
 • Collectiviteitkorting (reizen, telefonie, zorgverzekering, overige aanbiedingen)
 • Individuele helpdesk (073-644 40 66)
 • Informatieverstrekking via website en nieuwsbrief
 • Jaarlijkse bedevaart
 • Korting op medische keuring voor het rijbewijs
 • Ledenpas (via Afdeling)
 • 'Ons', maandelijks full colour magazine voor senioren
 • Senioren Expo Veldhoven
 • Studiedagen voor leden
 • Toegang tot besloten website voor leden
 • Uitdagende mogelijkheden voor vrijwilligerswerk 

Contributie 2017

De contributie voor het lidmaatschap  van de KBO-Nispen over 2017 bedraagt evenals in 2016 voor leden €  22,= per jaar.

De contributie voor gastleden en deelnemers bedraagt € 11,= per jaar.

De incasso van de contributie is gepland op 31 januari 2017 bij de leden die een automatische machtiging hebben verleend.

Leden die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen een contributienota.

 

Als u uw lidmaatschap van KBO-Nispen wilt opzeggen klik dan hier.

 

Als u meer informatie over het lidmaatschap van KBO-Nispen wilt ontvangen,

vul dan onderstaande gegevens in dan nemen wij contact met u op.

Naam: *
Voornaam / letters: *
Geboortedatum: *
Geslacht: *

Straat + huisnummer: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
Email-adres:
Eventuele opmerkingen:
Terug naar de startpagina