Lidmaatschap van KBO-Nispen

Wat houdt het lidmaarschap van KBO Nispen in?

KBO-Nispen organiseert vele activiteiten op het gebied van cultuur, educatie, ontmoeting, sport en zingeving. Ook worden uw belangen op lokaal niveau behartigd richting gemeente en overige instanties en kunt u gebruik maken van de diensten van vrijwillige ouderenadviseurs, belastinginvulhulpen en administratieve ondersteuners.

Als lid van KBO-Nispen, bent u tevens lid van KBO-Brabant. Van KBO-Brabant kunt u de volgende diensten en lidmaatschapsvoordelen verwachten:

 • Algemene vraagbaakfunctie (zowel per telefoon als per e-mail)
 • Belangenbehartiging op provinciaal en landelijk niveau (in het bijzonder op het gebied van wonen, zorg, welzijn, mobiliteit en inkomen)
 • Collectiviteitkorting (reizen, telefonie, zorgverzekering, overige aanbiedingen)
 • Individuele helpdesk (073-644 40 66)
 • Informatieverstrekking via website en nieuwsbrief
 • Jaarlijkse bedevaart
 • Korting op medische keuring voor het rijbewijs
 • Ledenpas (via Afdeling)
 • 'Ons', maandelijks full colour magazine voor senioren
 • Senioren Expo Veldhoven
 • Studiedagen voor leden
 • Toegang tot besloten website voor leden
 • Uitdagende mogelijkheden voor vrijwilligerswerk 

Contributie en bijdragen 2018:

Contributie lidmaatschap van KBO-Nispen:

De contributie voor het lidmaatschap van KBO-Nispen over 2018 bedraagt evenals in 2017 voor leden €  22,= per jaar.

De contributie voor gastleden en deelnemers bedraagt € 11,= per jaar.

De incasso van de contributie is gepland op 31 januari 2018 bij de leden die een automatische machtiging hebben verleend.

Leden die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen een contributienota.

 

Bijdrage medi-gym 2018

De bijdrage over 2018 wordt in 2 termijnen geïnd.

De 1e termijn 2018 zal rond 16 februari 2018 automatisch worden afgeschreven.

Deze 1e termijn bedraagt € 40,= minus de eventueel teveel betaalde bijdrage over 2017.

De 2e termijn van €  40,= zal  rond 16 augustus 2018 automatisch worden afgeschreven.

 

Bijdrage koor Nispen Vocaal

De bijdrage over 2018 wordt in 2 termijnen geïnd.

De 1e termijn 2018 van €  30,= zal  rond 16 februari 2018 automatisch worden afgeschreven.

De 2e termijn van €  30,= zal  rond 16 augustus 2018 automatisch worden afgeschreven.

 

Als u uw lidmaatschap van KBO-Nispen wilt opzeggen klik dan hier.

 

Als u meer informatie over het lidmaatschap van KBO-Nispen wilt ontvangen,

vul dan onderstaande gegevens in dan nemen wij contact met u op.

Naam: *
Voornaam / letters: *
Geboortedatum: *
Geslacht: *

Straat + huisnummer: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
Email-adres:
Eventuele opmerkingen:
Terug naar de startpagina