Collectieve Zorgverzekering

Collectieve zorgverzekeringen

 

KBO-Brabant biedt zijn leden ook in 2018 de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering:

Zorgverzekeringen en korting voor leden van KBO-Brabant voor het jaar 2018


Ook voor het jaar 2018 kunnen leden van de KBO korting krijgen bij het afsluiten van een zorgverzekering. Dit kan bij de volgende zorgverzekeringen:


VGZ
Leden van KBO-Brabant krijgen bij VGZ 8% korting op de basisverzekering en 5% korting op de aanvullende verzekering.
Leden nemen zelf contact op met VGZ. Telefoonnummer 0900–8490.
Geef bij de aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door: 11649.


IAK
Leden van KBO-Brabant kunnen via IAK een zorgverzekering afsluiten.
Leden die voor een IAK basis + aanvullende verzekering kiezen, ontvangen de volgende extra voordelen:
 8 extra behandelingen voor beweegzorg (fysiotherapie).
 € 500,-- extra vergoeding op eigen bijdrage voor geneesmiddelen.
 Vergoeding van uw rijbewijskeuring bij de door KBO-Brabant geselecteerde keuringsartsen.
 Eenmalige KBO-Brabant lidmaatschapsbijdrage van € 20,--.
Voor meer informatie over de zorgverzekering via IAK kunnen de leden contact opnemen met IAK. Telefoonnummer 040-2611888
Geef bij de aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door: 8086.


Zilveren Kruis Achmea (ZKA)
Leden van KBO-Brabant krijgen bij ZKA 8% korting op de basisverzekering, 10% korting op de aanvullende verzekeringen, 10% korting op de tandartsenverzekeringen.
Bovendien krijgen leden bij het afsluiten van de Basis Plus Module of Aanvullend (1, 2, 3 of 4 sterren) het pakket Extra Aanvullend KBO.
Aan het gratis pakket Extra Aanvullend KBO zijn de volgende voordelen verbonden:
 Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck (artikel 10): maximaal 6 behandelingen per persoon per kalenderjaar bij een door ZKA gecontracteerde zorgverlener.
 Hulp aan huis voor verzekerden van 18 jaar en ouder bij ADL uitval na ziekenhuisverblijf (artikel 39): maximaal € 250,-- per persoon na verblijf in een ziekenhuis (afhankelijk van de mate van ADL uitval).
 Hulp bij mantelzorg (artikel 42): Maximaal € 250,-- per persoon per kalenderjaar voor verzekerden met Aanvullend 2, 3 of 4 sterren. De vergoeding is afhankelijk van het bedrag dat nodig is voor de noodzakelijke ondersteuning.
 Lidmaatschap KBO (artikel 48): ZKA geeft een tegemoetkoming in de kosten in het eerste verzekeringsjaar in het KBO lidmaatschap. Dit geldt voor bestaande en nieuwe leden; maximaal € 20,-- per lid.
 Rijbewijskeuring (artikel 49): ZKA vergoedt de kosten van een rijbewijskeuring; maximaal € 35,--. Voorwaarde voor vergoeding: de keuring moet plaatsvinden bij een keuringsarts.

ZKA vergoedt niet de kosten van aanvullende medische keuringen, anders dan rijbewijskeuringen.


Leden nemen zelf contact op met Zilveren Kruis Achmea.
Telefoonnummer 071–7510052 (toets 3 als u een (nieuwe) zorgverzekering wilt afsluiten, wijzigen of opzeggen)
Geef bij de aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door: 207000837.

 

CZ

Ook bij CZ kun je een collectieve verzekering afsluiten. Op maandag van 12.00 tot 13.00 uur staat het mobiel kantoor van CZ op de markt in Liessel. Daar kun je meer informatie krijgen over een collectieve ziektekostenverzekering van CZ. Of bel met de klantenservice op telefoonnummer 088-55557777

Geef aan dat je via de KBO een verzekering wilt afsluiten.

Het collectieviteitsnummer van de KBO voor CZ verzekering  is: 2422719

 

 

Veranderen van zorgverzekeraar

Wil je van zorgverzekeraar veranderen, dan dien je je huidige verzekering voor 31 december 2017 op te zeggen. Een nieuwe verzekering kan worden afgesloten tot en met 31 januari 2018.

 

Terug naar de startpagina