SB-Riel Bestuur en werkgroepen.

 Samenstelling bestuur SB-Riel

Voorzitter:
Frans van Dongen ­ tel 013 – 518 1391 voorzitter@sb-riel.nl


Vice-voorzitter:
Jan Houtepen ­ tel 013 – 504 1687 ­ vicevoorzitter@sb-riel.nl


Secretaris:
Jenny Mulders ­ tel 013 – 518 1600 ­ secretariaat@sb-riel.nl
   
Penningmeester:
Carool Kennes tel 013 – 518 1811 ­ penningmeester@sb-riel.nl

 

Kandidaat bestuurslid Werkgroep ROC en Activiteiten.

​Ton van der Poel tel 013-5182379 werkgroeproc@sb-riel.nl


  

Van links naar rechts: Penningmeester Carool Kennes, vice-voorzitter Jan Houtepen, Ton van Gulik (afgetreden penningmeester), secretaris Jenny Mulders, voorzitter Frans van Dongen.

 


 

Werkgroep (ROC)(Recreatie,Ontspanning en Cursussen) en Activiteiten.

De werkgroep ROC(Recreatie,Ontspanning en Cursussen) en Activiteiten organiseert diverse activiteiten; dit kan zijn een bedrijfsbezoek, uitstapje, dagreis of  bijvoorbeeld Samen-uit-eten.
Daarnaast zijn een aantal leden van de werkgroep contactpersoon voor één of meerdere van de terugkerende activiteiten; welke dit zijn, vindt u onder het kopje “Terugkerende activiteiten”.

 

De werkgroep heeft een aantal leden;de contactpersonen zijn

Ton van der Poel 013-518 2379
Gerben Bokma 013-518 1576   
Theo Smulders 013-518 1617

​voor de namen en gegevens van overige  contactpersonen verwijzen wij naar"Terugkerende activiteiten"


 

Bezorgers magazine "ONS"nieuwsbrievenen overlijdensberichten.
 ​Lia Baans                      Theo Smulders

Ria van Beek-Oomen     Theo Verhoeven

Riet van Eijck                 Marian Wesel

Toon Graafmans             Marga van Westelaken

Antoon de Jong               Han Wouters

​Arie kolleman

              Werkgroep Wonen
De werkgroep wonen bestaat uit 4 leden die zich bezig houden met alle ontwikkelingen op het gebied van wonen, zowel nieuwbouw, woningaanpassing, maar ook veiligheid in wijken, etc.etc.
Contactpersoon is Dhr. J. Timmermans tel. 013-5181555


Overige functies:

 

Ledenadministratie
Dhr. A. Schellekens, tel. 013-5181449

 

Ouderenadviseur (VOA)
Dhr. A. Schellekens, tel. 013-5181449

Dhr. C. Krijnen, tel. 013-5181725

 

Belastinginvuller
Dhr. P. Drijvers tel. 013-5181686

 

Webmaster 
Dhr. S. Maas tel. 06-13931125


WIJ ZOEKEN U !

Binnen SB-Riel kunnen wij op diverse posities aanvulling gebruiken. U kunt bestuurslid worden, lid van één van de werkgroepen of u kunt één van de teams van vrijwilligers gaan ondersteunen.
 

Binnen de gemeente Goirle werken SB-Riel en KBO Goirle samen om de leden te ondersteunen bij diverse zaken. Zo hebben wij Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA), Cliëntondersteuners (CO) en Belasting Invul-hulpen.
U zou ook het team van de formulierenbrigade kunnen versterken.

 

Spreekt één van deze activiteiten u aan of u wilt meer informatie, neem dan contact op met onze voorzitter, Frans van Dongen, tel. 013 – 518 1391.
U kunt ook een mailtje sturen naar het secretariaat secretariaat@sb-riel.nl
met uw vraag, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.


ROOSTER AAN- en AFTREDEN BESTUUR

 

 SB-Riel – per april 2017

Naam

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Frans van Dongen

(voorzitter)

 

 

gekozen

aftredend en herkiesbaar

 

 

aftredend – herkiesbaar ?

 

 

 

Jan Houtepen

(vicevoorzitter)

gekozen

 

 

aftredend en herkiesbaar

 

 

aftredend -herkiesbaar ?

 

 

 

Jenny Mulders

(secretaris)

 

 

gekozen

 

aftredend en herkiesbaar

 

 

aftredend – herkiesbaar ?

 

 

Carool Kennes (penningmeester)

 

 

 

 

gekozen

 

 

aftredend – herkiesbaar ?

 

 

Vacature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de startpagina