Het Trommeltje

HET TROMMELTJE

 

MEDEDELINGENBLAD VLIERDEN NO. 28 15 augustus 2018

 

Kopij voor het volgende nummer: vóór maandag 20 augustus 18.00 u. naar Schooteindseweg 7A, of

e-mail sturen naar: hettrommeltje@gmail.com Meer info: www.heiligewillibrorddeurne.nl/

 

 

Zaterdag 18 augustus 14.00 uur Eucharistieviering uit dankbaarheid

b.g.v. 50 jarig huwelijk van Jo en Michel Buijtenweg-Driessen.

Voorganger: Pastoor Schellens. Hij komt daarvoor vanuit Teteringen om deze viering te verzorgen. (dames/herenkoor)

In overleg met pastoor Janssen is besloten dat er dan op zondag 19 augustus in deze kerk

geen viering is.

U bent van harte uitgenodigd om op zaterdagmiddag mee te vieren hier in Vlierden, maar u bent natuurlijk zondag ook welkom in de grote kerk in Deurne om 10.30 uur.

 

Zondag 19 augustus geen viering.

 

Mededelingen

  1. De aanvangstijden van de zondagsvieringen in Vlierden zijn gewijzigd; Eucharistievieringen, als pastoor Janssen naar Vlierden komt, beginnen om 9.00 uur. Woord- en Communievieringen beginnen om 10.00 uur. De aanvangstijden worden elke week in Het Trommeltje vermeld.

  2. Intenties voor de vieringen in Vlierden kunt u opgeven: Op zondagen als er een eucharistieviering is, na de viering achter in de kerk, Telefonisch bij een van de leden van de contactgroep. Telefonisch bij het Parochiecentrum in Deurne (0493-312486).

  3. Aanmeldingen voor doopvieringen, huwelijken en uitvaarten lopen voortaan via het centrale Parochiecentrum, Visser 2, in Deurne. 0493-312486; info@heiligewillibrorddeurne.nl

  4. Rekeningnummers t.n.v. de parochie Vlierden; IBAN nr NL29RABO 01545 02 103.

  5. Voor informatie of klachten over de bezorging van Het Trommeltje kunt u bellen met 320946

 

Fietstocht langs glas in lood ramen

Zondag, 19 augustus, is er tussen 11.30 en 17.00 uur een fietsmiddag

langs locaties met bijzondere glas-in-loodramen. O.a. de St. Jozefkerk en St.

Willibrorduskerk Deurne, de Liesselse en Vlierdense kerk, de kapel van

Willibrordhaeghe en het kapelletje van het voormalige Missiehuis zijn te bezichtigen,

maar ook het Gemeentehuis en Villa Sint Wilbertshoeve – het voormalige Wit-Gele Kruis.

Een routekaart is op verschillende plekken te verkrijgen en ook te downloaden op de

website van de parochie. Een unieke kans om te genieten van prachtige glaskunst in

onze omgeving. Natuurlijk is ook de expositie “Hemels Licht” in de St. Willibrorduskerk

Deurne te bezichtigen.

 

Oud nieuws uit “ZUIDWILLEMSVAART” (bij gebrek aan nieuw nieuws)

19-6-1928

Vlierden. Alhoewel een zilveren huwelijksfeest beslist niet meer als een zeldzaamheid genoemd kan worden en meestal onder eigen familie gevierd wordt, werd echter de 25-jarige echtvereeniging der familie A. Fransen-van Bree toch min of meer op luisterrijke manier gevierd. Ondanks het slechte weder bracht de fanfare “Wilhelmina” in den middag onder haar nieuwe leiding den Heer Köhnen uit Deurne een serenade. Onder welke serenade naar we vernamen ook de beschermheer der genoemde vereeniging, de Weled.ZeerGel.Heer H. Wiegersma de jubilarissen kwam feliciteren. De muziek bracht in ons dorpje natuurlijk wederom volk op de been.

 

 

Terug naar de startpagina