Rijbewijskeuringen

Met uw lidmaatschap kunt u zich laten keuren voor het rijbewijs
bij artsen in de regio tegen een gereduceerd tarief.
 

Naam De heer G.H.M. Bouten

Adres Vivaldilaan 1

Postcode en plaats 5707 RA HELMOND

Contact Telefoon: 0492 – 54 12 48 Email: g.bouten@chello.nl

Prijs € 30,00

Extra informatie De prijs geldt voor keuringen die plaatsvinden tussen 10.00

17.00 uur. Keuringen na 17.00 uur bedragen € 35,00

 

Naam Regelzorg locatie SWO Helmond

Adres Penningstraat 55

Postcode en plaats 5701 MZ HELMOND

Contact 088 - 232 33 00

Prijs € 35,00

Extra informatie www.regelzorg.nl

 

PERBERICHT


HELMOND - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, 

kunnen hiervoor d.d. 26 januari en 23 februari terecht op het spreekuur in Stichting LEV Groep (voorheen SWO)  Penningstraat 55 . 

Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkheden in de regio .

Voor senioren kost de keuring € 37,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 57,00.

Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: ‪088 23 23 300. 

Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.

 

De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. 

Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.  

 

Veel gemeenten verstrekken geen keuringsformulieren (Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag) meer en verwijzen naar het CBR.

De Eigen Verklaring is echter ook verkrijgbaar bij Regelzorg en kost € 41,00.  

 

 

Rijbewijskeuring:

 

Algemene Keuringsinformatie.

Rijbewijsbezitters die ouder zijn dan vijfenzeventig jaar sturen voor verlenging van het rijbewijs een Eigen verklaring met Geneeskundig verslag in.

Dit formulier is te koop bij de gemeente (kostprijs ongeveer €25,-).

De eigenverklaring moet natuurlijk naar eer en geweten ingevuld worden, oneerlijk invullen is strafbaar.

Voor de geneeskundige verklaring moet U een geneeskundig onderzoek laten plaatsvinden. Aan deze keuring zijn onkosten verbonden, zie bovenstaand overzicht van keuringsartsen.
Een arts van uw eigen keuze kan het Geneeskundig verslag voor ouderen invullen.
Dit mag volgens de Wegenverkeerswet ook de eigen huisarts zijn.
De meeste huisartsen zullen geen eigen patiënten keuren, maar de betrokkene verwijzen naar een onafhankelijke collega. Dit doen zij om de bestaande vertrouwensrelatie niet te verstoren.
Ook het kosten aspect zal hierbij al gauw meespelen. (`n consult voor keuren duurt al snel ongeveer 30 minuten)

Nadat het CBR de volledig ingevulde Eigen verklaring en Geneeskundig verslag heeft ontvangen, wordt de informatie beoordeeld door de medisch adviseur van het CBR. In sommige gevallen is aanvullend onderzoek door een medisch specialist vereist. Dit wordt beoordeeld aan de hand van wettelijke normen in de Regeling eisen geschiktheid (wetten,overheid.nl). In deze gevallen moet het aanvullend onderzoek worden uitgevoerd door de aangewezen specialist. De betrokkene ontvangt dan een verwijzing.

Mocht u hierover nog vragen hebben, stuur dan gerust een e-mail naar het CBR of bel hen.

CBR Klantenservice Medisch
Telefoon; 0900 0210
E-mail;
www.cbr.nl 

 

Keuringsleeftijd rijbewijs ouderen vanaf 75 jaar:

Oudere rijbewijsbezitters hoeven zich vanaf hun 75e medisch te laten keuren. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft de keuringsleeftijd verhoogd van 70 naar 75 jaar. Ook zijn rijbewijzen voor bestuurders tussen de 60 en 70 jaar langer geldig vanaf 1 januari 2014. Een nieuw rijbewijs is tien jaar geldig voor bestuurders tot 65 jaar.

Na uw 70e verjaardag is de geldigheidsduur vijf jaar.

 

Concreet betekent dit vanaf 1 januari 2014:

 1. Het rijbewijs van bestuurders jonger dan 60 jaar wordt nog voor het 60ste levensjaar verlengd. Dan is het rijbewijs tien jaar geldig en hoeft u niet gekeurd te worden. ​
 2. Het rijbewijs van bestuurders tussen 60 en 65 jaar wordt bij verlenging tien jaar geldig. De medische keuring is niet nodig​.
 3. Het nieuwe rijbewijs van bestuurders tussen 65 en 70 jaar is geldig tot 75 jaar. Een medische keuring is niet nodig. ​
 4. Het verlengde rijbewijs van bestuurders tussen 70 en 75 jaar is vijf jaar geldig. Er hoeft alleen medisch gekeurd te worden als het oude rijbewijs verloopt op de 75ste verjaardag of daarna. ​
 5. Het rijbewijs van bestuurders van 75 jaar of ouder​ is vijf jaar geldig en een medische keuring is verplicht in alle gevallen. ​

Aandoeningen of medicijngebruik:

Voor de groep mensen van wie het rijbewijs korter dan tien jaar geldig is vanwege een medische aandoening of medicijngebruik, blijft de rijbewijskeuring voor het rijbewijs wel verplicht bij verlenging van het rijbewijs. Voor brom- en snorfietsers verandert er niets door de verhoging van de keuringsleeftijd.


Keuring rijgeschiktheid:

Bij een rijbewijskeuring moeten automobilisten een Eigen verklaring invullen. Deze is verkrijgbaar via www.cbr.nl, maar ook bij veel rijscholen of gemeentes. Keuringsartsen letten tijdens de keuring onder andere op het gezichtsvermogen, het functioneren van de armen en benen en meten de bloeddruk. Het merendeel van de bestuurders kan na de keuring weer gewoon achter het stuur, bijvoorbeeld na een kleine aanpassing zoals sterkere glazen of een bril. 

Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl  of via het 4-cijferig telefoonnummer van de rijksoverheid: 1400.

Zie ook de flyer van de Rijksoverheid 'U bent 60+ en automobilist'. U kunt de flyer verkrijgen bij huisarts of keuringsarts

 

Korting op medische keuring
Leden van KBO-Brabant krijgen op verschillende locaties korting op een rijbewijskeuring.
De gemiddelde prijs voor een keuring ligt rond de € 40,- voor de lijst van rijbewijskeuringsartsen zie verder.

 

Rijbewijskeuring

 

Een rijbewijs moet telkens na tien jaar worden vernieuwd.

Vanaf 70 jaar is deze termijn vijf jaar.

Op enkele uitzonderingen na, is het rijbewijs geldig tot de eerste dag van de maand die volgt op uw 70e verjaardag.

Daarna is een verklaring nodig van een arts (bij voorkeur een andere arts dan uw huisarts).

Vanaf 1 januari 2014 werd deze leeftijdsgrens opgetrokken tot 75 jaar.

De kosten van een verklaring variëren in prijs van ongeveer € 30,- tot zo’n € 75,-. Het landelijke maximumtarief is vastgesteld op een bedrag van € 73,20.

Er zijn diverse instanties betrokken bij het verlengen van uw rijbewijs. Houd daarom rekening met een procedure die enige tijd in beslag kan nemen. Wij adviseren u om een half jaar voordat uw rijbewijs verloopt uw aanvraag in gang te zetten.

Als u lid bent van KBO kunt u zich tegen een lager tarief laten keuren bij een officieel geregistreerde arts.
Wilt u vooraf meer informatie? Neem dan contact op met een van uw afdelingsbestuursleden.

 

Algemene Keuringsinformatie en Adressen van keuringsartsen.

 

Hieronder volgen enige adressen en richtprijzen van keuringsartsen waar men mogelijk terecht kan voor een keuring welke nodig is ten behoeve van verlenging rijbewijzen van ouderen.

 

Dokter       - Adres              - Woonplaats       - telefoon          - Kostprijs in € euro.

Kooijman,  Zeilbergsestraat 120  Deurne                     0493-310392  €45, --

Dams,       Bruhezerweg 31         Helmond Brouwhuis   0492-510775  €40,--

Somers,    Jan de Withof 63        Helmond Rijpelberg    0492-514624  €40,--

Wout,       Dorpstraat 29             Neerkant                   077-4662285  €35,--

Minken,    Venrayseweg 40         Wanssum                  0478-531748   ???

Bouten,    Vivaldilaan 1              Helmond                   0492-541248   €30,--

Habets,                                    Meijel                        077 4661436

 

Let op, genoteerde prijsopgave kan in de loop der tijd wijziging ondergaan dus navraag vooraf is nooit verkeerd.

Kent u er nog meer geef het ons a.u.b. door!

 

Tevens enkele TIPS bij verlenging rijbewijs:


* bezoek een opticien voor controle van uw ogen voordat u op keuring gaat.

* vraag bij het maken van een afspraak wat u zoal moet meenemen, bv. verklaring over uw medicijn gebruik,

   of als u een gehoorapparaat gebruikt, of lenzen gebruikt.

* vraag eventueel de brochure, het rijbewijs vanaf uw zestigste aan bij bij het  CBR, te downloaden via: www.cbr.nl

* ga niet autorijden zonder een geldig rijbewijs!!!!!

 

Rijbewijs aanvragen bij de gemeente

Het CBR geeft door aan de RDW dat u rijgeschikt bent. Ook uw gemeente kan deze informatie inzien.

Wat moet u meenemen naar de gemeente?

 • Een recente kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen.

 • Als u uw rijbewijs vernieuwt: uw oude rijbewijs.

 • < >geldig identiteitsbewijs.

  Geld of een pas om de kosten van uw rijbewijs te betalen.  ( €38,95)

  Op de website van uw gemeente staan de openingstijden. Ook leest u daar wat uw rijbewijs kost en hoe u kunt betalen.

   

   

CBR Klantenservice Medisch
Telefoon; 0900 0210
E-mail;
www.cbr.nl

januari 2017lh.

Terug naar de startpagina