Anna Hikspoors

Onlangs zat ik bij Anna Hikspoors - van den Berg aan tafel, en had ik een goed en boeiend gesprek met haar. Dan kom je er achter wat een sterke persoonlijkheid zij is.

Op de Molenhof in de gemeente Deurne en Liessel woonden in de twintiger jaren van de vorige eeuw, Johannes van den Berg en Hanneke Smits en zij hadden een gemengd boerenbedrijf. Uit dat huwelijk werden één zoon en vier dochters geboren, waaronder Anna op 12 september 1924. Het hoorde bij de gemeente Deurne en Liessel en bij de parochie Bakel. Ze gingen ook in Bakel naar de kerk. Anna en haar broer en zussen bezochten de lagere school in Bakel. Na de lagere school ging ze naar Oirschot op kostschool, want haar vader wilde dat zij ‘non’ zou worden. Maar daar trapte Anna niet in. Ze zei: “Als er maar twee paar klompen voor het bed kunnen stôn”, dus ging ‘dè nie dur, dè ze non werd’!

En omdat er teveel volk thuis was moest ze gaan dienen. Op heel veel plaatsen moest ze gaan dienen, daar waar ze konden helpen moest van haar moeder geholpen worden. Er waren in die tijd grote gezinnen en Anna heeft er heel veel werk verricht. Grard haar broer hielp vader op het bedrijf maar hij moest ook op andere bedrijven gaan helpen zoals in die tijd gebruikelijk was.

Zo leerde ze Jan Hikspoors kennen op een zondagmiddag toen ze met vriendinnen bij van Gogh was. Er kwamen een stelletje jongelui over de weg gefietst en als meiden riepen ze goeiendag naar die jongelui. En zo ging het van ’t een naar ’t ander.

In juli 1949 op de 27e trouwden Jan en Anna in de Bakelse kerk. En ze gingen wonen op de Baarschotseweg < op het Molenhuis > zoals het nu nog is. Ze kregen eerst drie dochters en toen vijf zonen. Er zijn 23 kleinkinderen en nu 6 achter kleinkinderen. Anna zorgde ook voor vader en moeder Christ en Truda Hikspoors, die elders op de Baarschot woonden. Na 21 jaar daar gewoond te hebben, kocht het pompstation het Molenhuis en verhuisden ze naar Baarschotseweg 16. Er was altijd volop werk aan de winkel. Maar in 1977 ging Anna samen met een zus en schoonzus naar Lourdes en sinds die tijd gingen Jan en Anna elk jaar samen op vakantie.

Anna was ook lid van de boerinnenbond later KVO. In de winter van 1983/1984 gingen ze samen bij de KBO. Op 8 december 1984 is Jan overleden. In de loop van 1985 ging Anna autorijles halen en op 21 januari 1986 had Anna haar rijbewijs en haar eerste auto. Het was een groene Opel Kadet. In 1989 werd Anna penningmeester bij het bestuur van de KBO en ze is 15 jaar penningmeester gebleven wat toen al heel bijzonder was. Van KBO Brabant kreeg Anna een oorkonde en een zilveren speld uitgereikt door Gerrie Mensink. In 2004 was ze ook 20 jaar bij de KBO.

Tijdens haar periode bij het bestuur van de KBO ging ze ook samen met Anna van der Heijden, die ook op de Baarschotseweg woonde, op ziekenbezoek. Daarbij toerde ze met haar Opel Kadet heel wat af, onder andere naar de ziekenhuizen van Deurne, Helmond en Geldrop. En ook hier in Vlierden bezochten ze de zieken van de KBO.

Toen Jan overleden was zette Anna samen met haar vijf zonen het boerenbedrijf voort tot 1988. Van 1988 tot 1990 woonde ze in een seniorwoning in het dorp bij de kerk en omdat Jan zelf de vergunning voor een noodwoning aangevraagd had ging Anna in 1990 terug naar de Baarschotseweg 16a en hier woont ze nog heel graag. Haar kinderen hebben allemaal een eigen boeren- of tuindersbedrijf zoals o.a. ook kassen.

In 1994 werd Anna 70. Bij die gelegenheid werd haar een ballonvaart aangeboden. Op 14 augustus ging zij welgemoed de mand in. Omdat er rond hun eigen weiland bij de boerderij bomen stonden werd opgestegen vanaf het pompstation. Op de foto staat ook haar zoon Christ, die de tocht ook meemaakte. Het was helder weer en het gezelschap genoot van het fraaie uitzicht. In Heibloem werd de ballon uiteindelijk weer aan de grond gezet. Dat was wel wat spannend, want door de wind schommelde de mand nogal.

Anna heeft daarbij nog erg veel hobby’s zoals kaarten, kienen en zingen. Al drie en twintig jaar gaat ze één keer in de maand koffie drinken met een groepje alleenstaanden. En al dertien jaar gaat ze op bezoek en kaarten bij Anneke Vogels - van Bree. Verder gaat ze elke week kaarten bij de KBO en koersballen. Thuis is ze veel aan het puzzelen en lezen. De verjaardagen van de buurt houdt ze ook allemaal bij. Ook de verjaardagen van de kinderen en aangetrouwden en vooral de kleinkinderen, waar ze erg trots op is evenals de achterkleinkinderen en dat zijn er heel wat!

Ondanks het vele goede dat Anna ontvangen heeft, heeft ze ook zeker haar ups en downs meegekregen. Daarbij heeft ze heel veel hulp gekregen en deze hulp ondervindt ze nog steeds. Bedankt Anna.

 

Annie Kusters.

 

Terug naar de startpagina