Bestuur

Welkom:

Wij heten u hartelijk welkom op de website van KBO Baarle.

 

De samenleving vergrijst in rap tempo, ook in Baarle. Dat vraagt wat van ons als samenleving.

Hoe zorgen we voor voldoende ontspanningsmogelijkheden voor onze ouderen?

Hoe behartigen we de individuele en collectieve belangen van deze groeiende groep Baarlenaren?

Daar is KBO Baarle in 1969 voor in het leven geroepen. En dat geldt vandaag de dag nog steeds zo.

 

Op onze website kunt u lezen waar onze afdeling zich voor meer specifiek voor inzet en welke ontspanningsmogelijkheden we u kunnen bieden. Daarbij zijn onderlinge contacten ook zeer belangrijk.

 

De KBO is de tweede grootste vereniging in onze gemeente en telt ruim 700 leden. Onze afdeling is aangesloten bij KBO-Brabant.

KBO Baarle-Nassau maakt deel uit van de kring Baarle-Nassau die bestaat uit de afdelingen Ulicoten en Baarle-Nassau.

 

Wij wensen u veel leesplezier!

Wilt u lid worden van KBO Baarle? U bent welkom! U kunt zich via deze site aanmelden: klik op kopje ‘Organisatie’ en vervolgens op ‘Lid worden’.

 

Bestuursleden KBO Baale Nassau

 

 

André Moors

Voorzitter

Tel. 013 5079556 /  06 52180388
amoors@planet.nl

Aleida Wijkenga

Secretraris

Tel. 013- 5077033
a.wijkenga@kpnplanet.nl

Joke Laurijssen-Adriaensen

Penningmeester

Tel. 013-5078525
joke.laurijssen@kpnmail.nl

Wil van Gool

Bestuurslid

Tel. 013-5078737
jjfvangool@concepts.nl

Hennie van Hout-Witte

Bestuurslid

Tel: 013 5078444

henniewitte@hotmail.com

Staf van Aelst

Bestuurslid

Tel. 013 5078364

gm.aelst@kpnmail.nl

Cees Raats

Bestuurslid

Tel. 013-5079347
ceesraats@kpnmail.nl

Henk Gulickx

VOA

Tel. 013-5078335
hg_ag@kpnmail.nl

Gecertificeerd  Vrijwillige ouderenadviseur

 

 

Terug naar de startpagina