Kerstvieringen

Woensdagmiddag 20 december:
Kerstviering in de Pas

Twee feestelijk versierde kerstbomen staan op het toneel en aan het plafond hangen grote, zilveren sterren: ja hoor, men is  er klaar voor. Het is 13.00 uur, de deuren gaan open en zo'n 200 gasten gaan een plaatsje zoeken aan één van de lange tafels. Wát een gezellige drukte!

Rond 13.30 uur opent onze voorzitter Piet Ceelen deze middag met een kleine overpeinzing. Het gaat goed met onze KBO.

Er zijn veel activiteiten waar ook weer veel vrijwilligers én kartrekkers voor nodig zijn en dáár zijn we naar op zoek: jongere leden die zich voor onze club willen inzetten en ook  nieuwe ideeen meebrengen. In de volgende INFO meer hierover.
Ook denken we aan Rinie Leemhuis die er vandaag wegens een ziekenhuisopname niet bij kan zijn. We wensen hem van harte beterschap!
Nu is het woord aan Annemie Bergsma, pastoraal werkster, die een open brief aan Jezus gaat voorlezen. Hierin staat geschreven dat een verhaal van 2017 jaar geleden zo moeilijk te vertalen is naar de tijd van nu. We hebben zoveel vragen zoals: wie ben jij voor ons, Jezus en:hoe kijk jij naar ons met alle problemen van nu. Vragen waar zeker over gedacht en gesproken kan worden.
Hierna is er tijd voor muziek. Het eerste optreden wordt verzorgd door ons eigen KBO-koor "Con Amore"  o.l.v. dirigent Tom Overtoom. Er worden allerlei bekende kerstliedjes gezongen en wij in de zaal zingen mee.
Toch jammer dat een aantal mensen minder geinteresseerd is en liever praat dan luistert. Aan het einde van dit optreden neemt de oprichtster van dit koor Mimi de Leeuw het woord en bedankt Frans Eijsink voor zijn steun bij het oprichten van dit koor, het meedenken en bijstaan met goede raad.
Natuurlijk hoort hier een presentje bij!! Tenslotte ook nog een lied waarvan de tekst is aangepast op Frans en dan zit het er écht op.
Het volgende optreden wordt verzorgd door het Maaslands Senioren Orkest onder leiding van dirigent Peter van Helvoirt.
We beginnen met een selectie operette muziek gevolgd door jazz uit de USA. Natuurlijk mag James Last niet ontbreken in dit rijtje en wat te denken van een selectie "goud van oud": we zingen ze allemaal mee en dat doen we ook met : "Nederlied" ook hier weer de o zo bekende, Nederlandse liedjes zoals Malle Babbe. Als dan ook de laatste tonen "Russische muziek" klinken zijn we bijna aan het einde van dit optreden. 25 Maart 2018 kunnen we nog eens uitgebreid gaan genieten van dit geweldige orkest in het Tunneke. Als afsluiting klinkt het ontroerend mooie `Stille Nacht` meegezongen door de hele zaal!


Er wordt een bittergarnituurtje geserveerd, lekker bij de borrel!!
Na een kleine pauze staan er 6 dames op het toneel die onder de naam Femm voor ons een optreden gaan verzorgen.
De meeste liedjes zingen zij a capella en dat getuigt van grote muzikaliteit.
De dames wisselen nogal eens van plaats zodat er telkens twee stemmen bij elkaar staan die het beste samen `kleuren`. We luisteren naar bekende maar ook minder bekende kerstmelodieën en iedereen geniet want het is doodstil in de zaal!


Het laatste optreden wordt verzorgd door Les Pastoureaux Jolies.  
Ook zij zingen a capella o.l.v. dirigente Mieke v.d. Akker.
Als herders verkleed komend zij zingend op en nemen hun plaats in op het toneel.


Ook nu wordt Frans Eijsink weer in het zonnetje gezet want het is vandaag zijn laatste optreden als lid van de Evenementencommissie (hij gaat het wat rustiger aandoen). Ook dit koor heeft speciaal voor hem een lied ingestudeerd. Daarna gaan ze verder met de kerstliedjes en o wat kúnnen ook zij prachtig zingen.


Met hun laatste lied going to Bethlehem wordt hun optreden afgesloten en sluit Frans af met een woord van dank. Dank voor de optredens van nu, maar zeer zeker ook voor al die vieringen die we als KBO hebben gehad.

Piet Ceelen sluit deze middag af door iedereen fijne feestdagen toe te wensen en een fantastisch 2018.

 

Het was een fijne, sfeervolle middag en het Kerstfeest kan nu écht beginnen.

 

 

 

Kerstviering in de Pas

Op woensdag 20 december 2017 gaan we weer een prachtige KERSTVIERING beleven.
In de Grote Zaal van de Pas zullen vele artiesten voor U optreden. De zaal is open vanaf 13.00 uur en we beginnen ons programma vanaf 13.30 uur:
= een passend woord van de pastoor
= Maasland Senioren Orkest
= ons eigen koor CON AMORE
= de dames met de prachtige stemmen, vorig jaar nog onder
   de naam HEARTS, nu FEM
= afsluitend  LES  PASTOUREAUX JOLIES met een
   schitterend repertoire.
Voorverkoop kaarten à € 5 op woensdag 13 december van 13.00 uur tot 14.30 uur in De Pas.
Zorg, dat u erbij bent, want het wordt een bijzondere bijeenkomst, met een drankje, krentenbrood en een bitterbal.
En lees nog even die zin in de rubriek TWEEDUIZENDZEVENTIEN over dat regelen via kennissen / familie of goede buur, zodat u er ook bij bent.

 

De Evenementen commissie verwacht u in grote getale.
Frans en c.s.

 

Terug naar de startpagina