Keukengesprek checklijsten

Heeft u een gesprek over zorg of ondersteuning?

Heeft u een uitnodiging gekregen voor een gesprek over uw hulpvraag, zorg of ondersteuning?

Met deze checklist bent u goed voorbereid!

Zo werkt het:

1.  Vul deze voorkant in vóór het gesprek.  Vul de achterkant samen in aan het einde van het gesprek.

2. Omcirkel ‘Ja’ als het klopt wat er staat en omcirkel  ‘Nee’ als het niet klopt. 3.  Neem de checklist mee naar het gesprek.

4. Geef aan het begin van het gesprek aan waar je  op deze voorkant  ‘Nee’ hebt omcirkeld. 

5. Geef aan het einde van het gesprek aan waar je op de achterkant ‘Nee’ hebt omcirkeld.

CHECK ALLE PUNTEN; ZO GAAT U GOED VOORBEREID OP GESPREK. JA / NEE CHECKLIST GESPREK


Vóór het gesprek:

• Ik weet waarom ik dit gesprek heb, en wat er gaat gebeuren                     JA / NEE

•  Ik weet met wie of met welke organisatie ik het gesprek heb                     JA / NEE

• Ik weet wat er van mij verwacht wordt                                                        JA / NEE

• Ik vind de locatie prettig                                                                               JA / NEE

• Ik heb erover nagedacht om iemand mee te vragen                                  JA / NEE

• Ik weet wat ik wil bereiken met het gesprek                                                 JA / NEE

•  Ik heb nagedacht over de dingen die minder goed gaan in mijn leven

   (bijvoorbeeld in mijn woonsituatie, het huishouden, sociale contacten,

   vervoer, financiën, activiteiten, gezondheid, persoonlijke verzorging,

     mensen voor wie ik zorg of die voor mij zorgen)                                      JA  / NEE

•  Ik heb nagedacht over de dingen die wel goed gaan in mijn leven, en wie

     me daarbij helpt                                                                                       JA / NEE

• Ik heb de dingen die ik belangrijk vind opgeschreven                                JA / NEE

•  Ik weet, als ik medische gegevens moet afgeven, waarvoor dit is en wat

    ermee wordt gedaan                                                                               JA / NEE 


Lees en vervolg met invullen van checklijst voor het einde van het gesprek

U mag altijd iemand meenemen naar het gesprek Bijvoorbeeld iemand uit uw eigen omgeving die u goed kent.

U kunt ook vragen of er iemand van MEE met u mee gaat en u helpt het gesprek goed voor te bereiden

(een onafhankelijke cliëntondersteuner). Dit is altijd gratis

 

Aan het einde van het gesprek:

• Ik heb goed uit kunnen leggen wat mijn vraag is,   of waar ik

   tegenaan loop                                                                                              JA / NEE 

• Ik heb kunnen vertellen wat er wel goed gaat, en wie me  daarbij helpt      JA / NEE 

• Ik heb verteld wat ik graag wil bereiken                                                       JA / NEE 

• Ik heb verteld wat ik zelf kan doen om mijn doel te bereiken                       JA / NEE 

•  Ik heb verteld wat mensen in mijn omgeving voor mij kunnen doen

    om te helpen                                                                                              JA / NEE 

•  Ik heb verteld wat mensen in mijn omgeving nu al voor mij doen               JA / NEE 

• Ik begreep alle vragen                                                                                 JA / NEE 

• Ik kon alle vragen goed beantwoorden                                                       JA / NEE 

• Ik vind dat er genoeg tijd was voor iedereen                                               JA / NEE  

• Ik voelde me prettig tijdens het gesprek                                                      JA / NEE  

•  Ik weet wat er na dit gesprek gebeurt  (wie wat doet en wanneer)           JA / NEE  

• Ik weet wat ik moet doen na het gesprek                                                   JA / NEE  

•  Ik weet of ik iets moet betalen als er gesproken is over 

    zorg of ondersteuning (eigen bijdrage)                                                     JA / NEE 

•  Ik weet wat ik kan doen als ik niet tevreden ben over  het gesprek            JA / NEE  

•  Ik heb gevraagd om een verslag van het gesprek                                      JA / NEE 

•  Ik weet wat ik kan doen als ik het niet eens ben met sommige punten in

    het  verslag                                                                                                 JA / NEE

•  Ik weet wie ik kan aanspreken als de afspraken uit het gesprek niet

    nagekomen worden                                                                                   JA / NEE   

 

Aanwezigen bij dit gesprek:

1.  >

2.  >

3.  >                               

Terug naar de startpagina