Bestuur KBO

Het bestuur van de afdeling Veldhoven-Dorp, Zonderwijk, 't Look bestaat uit

                 
   

 
    Voorzitter       Secretaris:    
    Gerard de Wilt       Dely Vialle    
         
  Vice Voorzitter:   Penningmeester:      2e Penningmeester   Notuliste:  
  Ria Donkers   Hub Lodewijks      Hans Wenting   Titie Mol  
                 
         
  Bestuurslid: (AB)   Bestuurslid: ( AB )      Bestuurslid:  ( AB )   Bestuurslid: (AB)  
  Lau Donkers   Ben Schellekens      Ledenadministratie   Gerrie van Tuijl  
             Ad van Amelsfort      
                 
                 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contributie

De contributie bedraagt € 25,00 per kalenderjaar vanaf 1-1-2016

Onze bankrekening is 1536 98 047 t.n.v. KBO Veldhoven

 

Deze pagina is aangepast op 16-05-2017

 

 

 

Terug naar de startpagina