CLIËNTENONDERSTEUNERS HELPEN U

ADVIES EN ONDERSTEUNING BIJ UW HULPVRAGEN DOOR CLIËNTENONDERSTEUNERS

 

Sinds 1 januari 2015 vallen de aanvragen voor hulp en ondersteu-ning om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen in de meeste gevallen onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente. De gemeente voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uit. Hierbij moet u denken aan: huishoudelijke hulp, aan-passingen in huis bv. in de badkamer of toilet of een traplift, Hulp-middelen wanneer het lopen moeilijker wordt of niet meer gaat, (scootmobiel, taxipas, parkeerpas) dagbesteding, wanneer u  een-zaam bent of wat in de war raakt, ondersteuning van  mantelzo-rgers. Ook beschermd wonen en Jeugdzorg vallen onder de WMO. Voor alle voorzieningen geldt een eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen.

 

De voormalige AWBZ is veranderd in de Wet Langdurige Zorg (WZL) en valt nog steeds onder verantwoording van de landelijke overheid. Bij langdurige zorg moet u denken aan mensen ,die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Mensen die deze zorg thuis niet kunnen of willen ontvangen kunnen opgenomen worden in een zorginstelling. Ook hierbij is de eigenbijdrageregeling van toepassing.

 

Verpleging en verzorging thuis maken deel uit van het basispakket van de zorgverzekering. Zoals wassen, douchen, medicijnen toe-dienen, steunkousen aan en uit doen. Hier geldt geen eigen bij-drage en geen eigen risico voor.

 

Wat te doen als u problemen ervaart bij het zelfstandig functione-ren in uw eigen huis?

U kunt dan zelf rechtstreeks contact opnemen met de gemeente via het WMO loket.

Maar u kunt ook eerst een gesprek aanvragen met een onafhan-kelijk en gratis cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner kan u helpen om uw vragen duidelijk in beeld te brengen, de cliënton-dersteuner kan uw bijstaan in uw contacten met de gemeente en aanwezig te zijn bij het zgn. ‘keukentafelgesprek’ met de WMO-ambtenaar van de gemeente.

 

Cliëntondersteuners  kunnen u advies geven bij al bovengenoem-de hulp en aanpassingen en overleggen wat in uw specifieke situ-atie de mogelijkheden zijn. Deze vrijwilligers hebben hiervoor een opleiding gekregen en zijn op de hoogte van de wetgeving en lo-kale mogelijkheden.

 

De vier onafhankelijke  cliëntondersteuners voor Veldhoven zijn:

Huub Bukkems       254.90.47

Olga Grootveld         253.54.84

Alien Kikkert            253.61.38

Corry Pollemans      254.96.43 of 06.206.243.06

 

Schroom niet om één van hen te bellen als u vragen of problemen heeft. Zij kunnen u in ieder geval op weg helpen en u ter zijde staan bij het formuleren van uw hulpvragen en de gesprekken met de gemeenteambtenaar.

clientondersteuners

 

 

Deze pagina is aangepast op 27 oktober 2017

Terug naar de startpagina