De Buurtkamer

Sinds begin november kunnen ouderen terecht bij een nieuw initiatief: ‘de Buurtkamer’ in de Beiaard in Asten. Veel zorg verdwijnt, maar er zijn ook veel activiteiten die opbloeien. De Buurtkamer is er daar één van.

Wat houdt de Buurtkamer in?

De Buurtkamer biedt aan ouderen de mogelijkheid om samen met anderen op een plezierige manier een ochtend per week aan activiteiten deel te nemen. In de eerste weken is er appelmoes gemaakt, een bezoek gebracht aan een kunstenares, spelletjes gedaan en gewoon koffiegedronken. De inhoud is afhankelijk van ieders interesses en behoeften. Laagdrempelig, in een prettige omgeving, dicht bij huis. Enthousiaste, deskundige mensen zorgen voor de begeleiding.

Voor wie?

De Buurtkamer is bedoeld voor dorpsgenoten die contact met anderen willen leggen, of houden en die bezigheden willen oppakken. Het is een kleine groep waarbij begeleiding zorgt dat ook de mensen die wat extra steun nodig hebben hieraan deel kunnen nemen. Deelname is niet aan leeftijd gebonden. Mensen zijn alleen, of samen met hun mantelzorger van harte welkom. Voor deelname is geen indicatie nodig. Wie belangstelling heeft, kan vrijblijvend een keer binnenlopen. Als iemand geen vervoer heeft, wordt er samen met hem of haar naar een oplossing gezocht.

Waar en wanneer?

De Buurtkamer wordt geboden op een sfeervolle plek in de Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21, Asten. Elke maandagochtend van 9.30 uur tot 11.45 uur. De kosten bedragen ongeveer € 2,50 per keer.

De organisatie?

De Buurtkamer wordt door Onis in samenwerking met vrijwillige en professionele (zorg)organisaties uitgevoerd en financieel ondersteund door de gemeente Asten.

Meedoen in de Buurtkamer?

Mensen die mee willen doen aan activiteiten van de Buurtkamer, of die zich hier als vrijwilliger voor willen inzetten, kunnen contact opnemen met Truus van Otterdijk, 0493-441264, e-mail: t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl

Terug naar de startpagina