Uitgave nr.01 - 2017

                                   Nieuwsbrief nr. 01 -  januari 2017                                                                      

Beste leden,                              

 

Dit is weer de eerste Nieuwsbrief in het nieuwe jaar.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om u veel geluk en gezondheid toe te wensen in het nieuwe jaar en hopen u vaak te zien op een of meerdere van onze activiteiten.

Naast de geregeld bijgewerkte agenda op onze website www.kbo-liessel.nl plaatsen we hierin het voorlopige programma voor 2017.

Natuurlijk bent u ook van harte welkom op de vaste soosmiddagen op iedere dinsdag in de Kastanje. Er is dan gelegenheid om te kaarten, te biljarten en koersbal te spelen.

 

 

 

donderdag 5 januari

 

Kienen - Kastanje

donderdag 2 februari

 

Kienen - Kastanje

zondag 5 februari

 

Lijsselse Middig

donderdag 2 maart

 

Kienen - Kastanje

donderdag 16 maart

 

Themamiddag

woensdag 5 april

 

Kienen - Kastanje

donderdag 20 april

 

Fietsen

donderdag 9 maart

 

Jaarvergadering met na afloop “Toffel 4”

woensdag 3 mei

 

Kienen - Kastanje

donderdag 11 mei

 

Ontspanningsmiddag

donderdag 18 mei

 

Fietsen Deurne-Zuid

donderdag 1 juni

 

Kienen - Kastanje

donderdag 22 juni

 

Fietsen

maandag 10 juli

 

Meerdaagse reis naar Gelderland

donderdag 27 juli

 

Fietsen

dinsdag 15 augustus

 

Bedevaart Ommel

donderdag 24 augustus

 

Fietsen?

donderdag 7 september

 

Kienen - Kastanje

donderdag 28 september

 

Fietsen

donderdag 5 oktober

 

Kienen - Kastanje

vrijdag 6 oktober

 

Dag van de Ouderen

donderdag 26 oktober

 

Themamiddag

donderdag 2 november

 

Kienen - Kastanje

woensdag 6 december

 

Toneeluitvoering Plankeniers - Kastanje

donderdag 7 december

 

Kienen - Kastanje

woensdag 20 december

 

Kerstviering - Kastanje

 

Noteer deze data alvast in uw agenda of op de kalender.

 

 

Mutaties in het ledenbestand

Overleden: Frans Verstappen, 83 jaar op 16 december

Jan van den Berkmortel, 76 jaar op 16 december

Bertha Janssen – Weren, 86 jaar op 22 december

Nieuw lid: Vera Ottenheim, Wellenshof 36

Per 1 januari 2017 telde KBO afdeling Liessel 517 leden.

 

Kerstviering 2016

Ruim 160 van onze leden hebben op woensdagmiddag 14 december onze jaarlijkse kerstviering bijgewoond. De middag begon met het voorlezen van stemmige kerst-gedichten in samenwerking met de Peelzangers, gevolgd door samenzang.

Na een korte pauze met een kopje koffie of thee met kerstbrood, verzorgden “De Carolientjes” een show die werd onderbroken door een pauze waarin iedereen een consumptie kreeg aangeboden. Na een goedgevulde koffietafel met soep en kroketten en de afsluitende loterij, keerden de bezoekers heel voldaan weer huiswaarts.

Foto’s van deze geslaagde middag zijn te zien op onze website: www.kbo-liessel.nl

 

Kienen

Op donderdagmiddag 5 januari a.s. wordt er in de foyer van de Kastanje voor de eerste keer in 2017 gekiend. De Kastanje is open om 13.00 uur en om 13.30 uur wordt er begonnen. De prijs per kaart is nog steeds € 3,00.

 

De Lijsselse Toffel

De eerstvolgende kook- en eetmiddagen zijn op woensdag 11 januari (i.p.v. 4 jan.)

voor groep 2, op woensdag 18 januari voor groep 3 en op 1 februari voor groep 1.

Op woensdag 15 februari wordt groep 2 weer verwacht. Meld je tijdig af als je op deze dagen niet kunt, zodat er ook op tijd voor vervanging gezorgd kan worden.

 

Biljarten

Half januari beginnen de diverse competities weer. Liefhebbers kunnen zich hiervoor nog opgeven bij Piet van Duijnhoven (341614) of bij Wim van Otterdijk (341252).

 

Lijsselse Middig

Op zondagmiddag 5 februari a.s. organiseert carnavalsstichting “De Kei” voor de derde keer de “Lijsselse Middig” voor de ouderen van Liessel. Aanvang: 13.30 uur.

Op deze middag is iedereen ouder dan 62 jaar uit Liessel van harte welkom.

De toegang is gratis.

 

Algemene Ledenvergadering

Deze wordt gehouden op donderdag 9 maart a.s. in de Kastanje.

De uitnodiging, agenda en het jaarverslag zijn te vinden in de volgende nieuwsbrief.

 

Meerdaagse reis

Dit jaar bieden we u weer een 5-daagse reis aan in samenwerking met Ghielen Touringcarbedrijf. Zie hiervoor het bijgaand programma en geef u op voor 1 maart a.s.

 


 

KBO Kring Deurne

 

Secretariaat: Hemelrijkseweg 10c, 5752 RE Deurne, Telefoon 0493-317002

Email: jamanders@zonnet.nl

 

Nieuwsbrief  -  Jaargang 2  -  Nummer 12  -  December 2016

 

Een prijsvoordeel in het openbaar vervoer

De NS heeft besloten het tarief voor het Dalvoordeelabonnement tijdelijk te verlagen van € 50,00 naar € 29,00. Dit betekent een tariefsverlaging van € 21,00 per jaar.  Dit voordeel is van toepassing tot 16 januari 2017. Na die datum gelden weer de oude prijzen.

Hoe werkt het en wat kost het?

Er is nodig:

Aanschaf van een ov-chipkaart. Deze kost  in aanschaf € 7,50.

Aanschaf van een dalvoordeelkaart:  40% korting tijdens daluren en in het weekend.  Zo'n kaart kost nu tijdelijk € 29,00 per jaar.

Daarnaast extra voordeel voor 60+ reizigers. Zij betalen € 24,50 voor het krijgen van 7 keuzedagen.  7 Dagen per jaar met de trein kunnen . De totale kosten zijn € 53,50 per jaar; daarvoor mag u 7 dagen per jaar onbeperkt gebruik maken van de trein. De kosten van de ov-chipkaart zijn eenmalig en deze kaart is 3 jaar geldig. Voor verdere inlichtingen zie de website van de NS. Heel interessant is het: een jaar lang 7 keer met de trein voor maar goed € 50,00.

 

Gesprek met de wethouder

Op 15 december heeft er een positief gesprek plaatsgevonden van een afvaardiging van onze cliëntondersteuners, onze vrijwillige ouderenadviseurs en het Kringbestuur met wethouder Schlosser. Een zeer open gesprek waarbij diverse praktijkervaringen aan de orde werden gesteld wat de zorg aan onze senioren betreft. Er werd met name ook uitvoerig ingegaan op de zorgverlening die vanaf 1 januari a.s vanuit Deurne zal worden geleverd. Wij zullen die ontwikkeling met grote belangstelling volgen en hebben voor de eerste evaluatie van die nieuwe opzet al een vervolgafspraak met de wethouder gemaakt.

 

Een belangrijke website 

De gemeente Deurne en de LEVgroep willen in de toekomst meer gebruik gaan maken van de website: www.deurnevoorelkaar.nl

Wij verwijzen u naar deze website. Zoekt u bijvoorbeeld vrijwilligers voor uw afdeling; mogelijk zijn zij te vinden op deze website.

 

Bijeenkomst vrijwilligers 

Wij willen u nu reeds opmerkzaam maken op het feit dat het Kringbestuur voornemens is om op 16 maart 2017  een bijeenkomst te organiseren voor alle vrijwilligers van onze KBO Afdelingen. Nadere informatie volgt .

Bezoeken afdelingen   

Het Kringbestuur hecht bijzonder veel waarde aan het contact met de Afdelingen. We ontmoeten natuurlijk bij de vergaderingen van de Kringraad de afgevaardigden van al onze 9 Afdelingen, zo’n 5 keer per jaar. De ervaring die wij hebben opgedaan bij het bezoeken van onze Afdelingen heeft ons geleerd dat het erg belangrijk is deze contacten te waarborgen. Ze leveren ons erg waardevolle informatie op en stellen ons in de gelegenheid rechtstreeks met onze achterban te communiceren. Wij zullen, na overleg,  u dus in 2017 bezoeken met een delegatie van het Kringbestuur.

Wonen met gemak 

Wist u dat er inmiddels al  17 vrijwilligers actief zijn in ons succesvolle project Wonen met gemak ? Dat de voorlichtingsbijeenkomst goed zijn bezocht en dat er al vele scans zijn afgeleverd ? Dat we dit project in 2017 voortzetten? Dat ook huurders aan bod gaan komen?

Kringraad   

Op 26 januari 2017 hebben we onze eerstvolgende vergadering van de Kringraad. Dan zullen we o.a. ons Jaarplan ( activiteiten)   en begroting 2017 behandelen.

Nieuwjaarswens   

Wij willen als KBO Kring Deurne alle afdelingsbestuurders en alle leden dank zeggen voor de samenwerking  in het afgelopen jaar en zien komend jaar weer uit voor een voortzetting van een prettige samenwerking met u.  Ook uw huisgenoten wensen wij een goed en een gezond jaar toe.

(NB: Deze nieuwsbrief is voor de leden van KBO Liessel enigszins aangepast)


5-DAAGSE REIS GELDERLAND 10 t/m 14 juli 2017

KBO NEERKANT – KBO LIESSEL – KBO HELENAVEEN i.s.m. GHIELEN Touringcarbedrijf uit Beringe

PROGRAMMA: (wijzigingen voorbehouden)

1e dag: Vertrek ’s morgens omstreeks 08.30 uur. Rechtstreeks naar het hotel in het plaatsje Zeddam,

waar we gezamenlijk de lunch gebruiken. ’s Middags naar Museumboerderij Den Tip in het plaatsje

Herveld. ’s Avonds vrij. U kunt bijvoorbeeld een wandeling door Zeddam maken.

2e dag: ‘s Morgens bezoek aan het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom. Lunch in het hotel.

’s Middags maken we een mooie tocht met een Zonnetrein door de Ooijpolder en de Millingerwaard.

's Avonds kienavond.

3e dag: ’s Morgens bent u vrij. U kunt een wandeling maken of een fiets huren. Na de lunch maken

we een mooie rondrit door het Duitse grensgebied. In Kleve of Xanten wordt een langere pauze

4e dag: ’s Morgens maken we o.l.v. een gids een mooie tocht door de Betuwe. Onderweg wordt het

Flipje Museum in Tiel bezocht. Na de lunch in het hotel rijden we naar Tingieterij de Tinnen Roos in

Millingen aan de Rijn. ’s Avonds muziekavond.

5e dag: ’s Morgens rijden we naar het kleinste stadje van Nederland, Bronkhorst. Hier bezoeken we

bezoeken we de Hertog Jan Brouwerij. De reis wordt besloten met een prima diner.

het Dickensmuseum. Na de lunch in het hotel beginnen we aan de terugreis. In het Limburgse Arcen

http://museumboerderijdentip.nl/wp-content/uploads/2015/05/file222.jpg

  Museumboerderij Den Tip in Herveld

       

Met de Zonnetreindoor de  Ooijpolder op een unieke, fluisterstille en milieuvriendelijke wijze !

http://www.bus-idee.nl/BeekZonnetrein-2015-1-breed.jpg

                                                                                           

 

De reissom bedraagt € 420,-- p.p. (bij minimaal 35 deelnemers). Eenpersoonskamertoeslag € 30,-

 

Inclusief:

*busreis met luxe touringcar bestuurd door ervaren chauffeur/reisleider

*verzorging op basis van volpension vanaf lunch op eerste dag t/m afscheidsdiner laatste dag

*welkomstdrankje

*kienavond

*muziekavond

*kienavond

*folkloreavond

*rit met Zonnetrein, bezoek tingieterij

*entree Museumboerderij, Kijk- en Luistermuseum, Flipjemuseum, Dickensmuseum

*gids voor rondrit Duits grensgebied en rondrit Betuwe

*bezoek brouwerij Hertog Jan, inclusief proeven en attentie

 

 

 

       

BOEKINGSFORMULIER    -     LET OP: AANMELDEN VÓÓR 1 MAART 2017

Naam:

 

Adres:

 

Postcode:

 

Woonplaats:

 

Tel.nr.

 

E-mailadres:

 

Geboortedatum:

 

 

 

Naam deelnemer 2:

 

Geboortedatum:

 

 

 

Reisverzekering ad € 1,25 p.p.p.d.

 

  Ja / nee *

Annuleringsverzekering ad 5,8% x reissom

 

  Ja / nee *

(* =Doorhalen wat niet van toepassing is.)

Ghielen 1921.jpg

 
   

INLEVERADRES:

OUDE MOLEN 5 LIESSEL

       

 

 

 

 

 

Terug naar de startpagina