Uitgave nr. 02 -2017

Nieuwsbrief

Nr. 2 – februari 2017

 

 

 

Beste leden,                              

 

In het voorlopige programma in de vorige nieuwsbrief zijn enkele kleine foutjes geslopen, hieronder volgt de correctie:

donderdag 6 april

 

Kienen - Kastanje (was woensdag 5 april)

donderdag 4 mei

 

Kienen - Kastanje (was woensdag 3 mei)

donderdag 11 mei

 

Ontspanningsmiddag (niet op 30 maart)

Wilt u deze data in uw agenda of op de kalender wijzigen?

 

Voor de voorgestelde dansavond op 29 januari hebben zich te weinig leden opgegeven, zodat we hebben moeten besluiten deze niet door te laten gaan.

Na de zomerperiode zullen we een nieuwe poging wagen.

In de bijlagen vindt u een uitnodiging voor het bijwonen van een symposium over “Eenzaamheid en Zingeving” en de Nieuwsbrief 2017 nr. 1 van  KBO-Kring Deurne.

Ook de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering met de bijbehorende stukken zijn bij deze Nieuwsbrief gevoegd. Dus voldoende leesvoer voor de komende dagen.

 

Het bestuur.

 

Mutaties in het ledenbestand

Nieuw leden: Jan en Betsie van Oosterhout – van Grunsven, Mgr. Berkvensstraat 13

Per 1 februari 2017 telde KBO afdeling Liessel 518 leden.

 

Contributie

Van degene die onze penningmeester hebben gemachtigd de contributie te incasseren wordt er in het begin van deze maand een bedrag van € 25,00 per persoon van hun rekening afgeschreven.

Wij verzoeken de overige leden de contributie op korte termijn over te maken op ons rekeningnummer: NL25 RABO 0129001457.

Kijk - om dubbele betaling te voorkomen -  voordat u de contributie voor 2017 over wilt gaan maken - even via de computer naar de afschrijvingen of op uw afschrift of het al is geïncasseerd.

 

Kienen

Op donderdagmiddag 2 februari a.s. wordt er in de foyer van de Kastanje gekiend.

De Kastanje is open om 13.00 uur en om 13.30 uur wordt er begonnen. De prijs per kaart is nog steeds € 3,00.

De eerstvolgende kienmiddag hierna is op 23 februari a.s. In maart is er geen kienen.

 

Meerdaagse reis

Dit jaar bieden we u weer een 5-daagse reis aan in samenwerking met Ghielen Touringcarbedrijf. Zie hiervoor het bijgaand programma en geef u op voor 1 maart a.s.

 

De Lijsselse Toffel

De eerstvolgende kook- en eetmiddagen zijn op woensdag 15 februari voor groep 2, op woensdag 8 maart voor groep 3 en op 22 maart voor groep 1.

Op woensdag 5 april wordt groep 2 weer verwacht. Meld je tijdig af als je op deze dagen niet kunt, zodat er ook op tijd voor vervanging gezorgd kan worden.

 

Algemene Ledenvergadering

Deze wordt gehouden op donderdag 9 maart a.s. in de Kastanje.

De uitnodiging, agenda en het jaarverslag zijn te vinden in deze nieuwsbrief.

 

Belastingservice

De belastingservice van het Platform Samenwerkende Seniorenorganisaties Brabant

is er voor mensen die:
- minimaal de AOW-leeftijd hebben bereikt

- alleen een AOW-uitkering hebben

- of een AOW-uitkering hebben, aangevuld met een pensioen tot in totaal

  € 50.000,00 voor een echtpaar of € 35.000,00 per jaar voor alleenstaanden
- een eenvoudige aangifte hebben.

Zoals altijd staan er ook nu weer enkele vrijwilligers klaar om u te helpen met het invullen van de aangifteformulieren.

Ook kunnen ze helpen bij het aanvragen van zorg- en/of huurtoeslagen.

Zij mogen per huishouden een maximale vergoeding van € 12,00 vragen voor de werkelijk gemaakte kosten. Zorgt u er wel voor dat u alle stukken klaar hebt liggen.

Hieronder staan de namen, adressen en de telefoonnummers van deze mensen.

 

Dhr. Theo van Kol                    St. Servatiusstraat 20       tel. 341825

Mevr. Mien Bekx                      Pater Aartsplein 32          tel. 341855

Dhr. Jos van den Berkmortel    Hazelaar 78                     tel. 341798

Mevr. Maria Goossens              Meidoorn 16                   tel. 342544

Mevr. Engelien Damen             Zandstaart 5                    tel. 341747

 

Belastinginvuldag

Nieuw dit jaar is de belastinginvulmiddag op 13 maart a.s.

Onze belastinginvullers zijn dan vanaf 14.00 uur in de Kastanje aanwezig om u te helpen met het invullen van uw aangifte over 2016. (Volgende keer meer)

 

Themamiddag op 16 maart

Op deze middag komt “Tandherstel.nl” een voorlichtingspresentatie houden over mondgezondheid, onderhoud kunstgebit, problemen met een loszittend kunstgebit etc.

In de volgende Nieuwsbrief komt hierover meer informatie.

Terug naar de startpagina