Nieuwsbrief februari 2017

Nieuwsbrief februari 2017

 

Belangrijk

 • “Kaaienmis” op vrijdag 24 februari 2017
 • symposium over eenzaamheid en zingeving op 08 maart 2017
 • informatiebijeenkomst Werkgroep Wonen samen met Rode Kruis op 30 maart 2017
 • algemene leden-/jaarvergadering op donderdag 20 april 2017
 • een overzicht van de activiteiten die dit jaar gepland zijn door de Werkgroep ROC

 

Wat is er te doen in de komende periode

 

 • Kaaienmis op vrijdag 24 februari 2017

Door de Rielse Carnavals Stichting - RCS De Kaaien – wordt op vrijdag 24 februari 2017 om 19.00 uur de jaarlijkse traditionele Kaaienmis gehouden in de kerk in Riel.

Kapelaan van Velthoven zal de dienst voorgaan, u bent van harte welkom.

 

 • Symposium over Eenzaamheid en Zingeving

De Werkgroep Identiteit & Zingeving van KBO-Brabant organiseert op woensdag         08 maart 2017 in Gilze een symposium met als titel “Eenzaamheid en Zingeving” in  Cultureel Centrum “De Schakel”, Kerkstraat 104 in Gilze.

Aanvang/ontvangst 09.30 uur – einde programma ca. 15.00 uur.

De kosten zijn € 20,- per persoon incl. lunch en consumpties; inschrijven kan tot

01 maart 2017 via KBO-Brabant - telefoon 073 – 644 40 66. Een flyer met informatie hangt op het prikbord in de Leybron; of kijk op www.kbo-brabant.nl

 

 • Informatiebijeenkomst op donderdag 30 maart 2017

Onze Werkgroep Wonen organiseert op donderdag 30 maart 2017 om 13.30 uur een informatiebijeenkomst samen met het Rode Kruis. Nadere informatie volgt in de Nieuwsbrief van maart à wilt u erbij zijn, reserveer dan deze datum in uw agenda.

 

 • Introductiecursus voor de tablet computer Samsung Galaxy Tab4

Vier morgens worden besteed om u kennis te laten maken met het gemak van een Tablet computer; de cursus is volgeboekt. De cursusdata zijn 28 maart en 04, 11 en 18 april, telkens ‘s morgens van 10.00 – 12.00 uur; kosten € 40,- per persoon.

 

 • Algemene leden-/jaarvergadering

Herinnering à de algemene leden-/jaarvergadering is donderdag 20 april 2017; in maart komen wij hier op terug.

 

In de vorige Nieuwsbrief vermelden wij al dat Ton van Gulik - onze penningmeester – na een zittingsperiode van 3 jaar aftredend is en zich niet herkiesbaar stelt.

Heeft u interesse om penningmeester van onze vereniging te worden; laat dit dan even weten bij een van de bestuursleden; onze gegevens vindt u onderaan deze Nieuwsbrief.

  

Wilt u meer weten - heeft u vragen over of interesse in deze positie, neem dan contact op met Ton van Gulik; dit kan telefonisch 013 – 534 23 66 of per mail kboriel.fin@hotmail.com 
 


Activiteiten die de Werkgroep ROC (Recreatie, Ontspanning en Cursussen) heeft gepland voor dit jaar

 

Voor het komende jaar zijn er - naast de vaste activiteiten - uiteraard ook weer een aantal andere activiteiten waaraan u kunt deelnemen; voor 2017 zijn dat

 

 • 29 maart à lekker uit eten bij “de 2 Bourgondiërs” in Hilvarenbeek/Tilburg
 • 09 mei à voorjaarsreis naar “Achtzaligheden” à smokkelroute + museum + gids + diner;  

vertrek om 12.30 uur; terugkomst 20.00 uur

 • 31 mei à weer lekker uit eten bij “Irish Pub” in Gilze
 • maanden juli en augustus à “Zomerschool”  -  een aantal kleinere activiteiten voor de “niet-vakantiegangers”
 • 31 augustus à zomerreis à waarschijnlijk “Westlandse Druif + Rotterdam”. (dit moet nog wel worden vastgelegd)
 • 27 september à weer lekker eten bij “Commanderie”
 • vier woensdagen in november à Kunstcursus door Jacques Heeren.

 

Houdt u de nieuwsbrieven goed in de gaten; daarin komt de verdere informatie over aanmelden, betalen, programma, etc.

 


Wat gebeurde er de afgelopen periode

 

 • Kunstkring 

Op 17 januari j.l. hebben wij samen met de Leden van de Kunstkring overleg gehad over hoe verder. Omdat – op dit moment - niemand de “voortrekkers-/coördinatierol” op zich kan nemen, spraken we het volgende af. Als iemand van de Kunstkring iets interessants ziet, informeert hij/zij de anderen en worden verdere afspraken gemaakt met diegenen die mee willen.

 

Bent u (nog) geen lid van de Kunstkring en heeft u interesse à geen probleem; u kunt zich op elk moment aanmelden voor de Kunstkring KBO Riel.

Hoe à stuur een mailtje naar het secretariaat kboriel.secr@gmail.com met vermelding van naam, telefoonnummer, mailadres en dat u er geen bezwaar tegen heeft dat wij deze gegevens doorsturen naar de leden van de Kunstkring.

Heeft u geen computer/mailadres, geef dan uw aanmelding door per brief met behalve bovenstaande gegevens ook uw adres, voor toezending van de informatie.

Iedereen – die lid is van KBO Riel - kan lid worden van de Kunstkring KBO Riel.

 


Algemene onderwerpen, agenda terugkerende activiteiten en “Service-informatie”

 

 • “Vacatures”    

Wilt u ons team vrijwilligers komen versterken ??

Binnen het team Goirle en Riel zoeken wij kandidaten voor Vrijwillige Ouderenadviseurs, Cliëntondersteuners en voor de Formulierenbrigade.

De leden van de “Formulierenbrigade” ondersteunen inwoners van de gemeente – dus van Goirle en Riel – bij een aantal administratieve werkzaamheden. U kunt daarbij denken aan het invullen van formulieren, aanvragen van vergoedingen/tegemoet-komingen, etc.

 

In alle 3 de gevallen maakt u deel uit van het team Riel en Goirle; krijgt u de nodige ondersteuning en kunt u – indien gewenst -  cursus(sen) volgen.

 

Heeft u interesse of wit u meer informatie – stuur een mailtje naar het secretariaat kboriel.secr@gmail.com of neem contact op met onze voorzitter, Frans van Dongen, telefoon 013 – 518 1391.

 


 • Wie wil deelnemen aan gespreksgroep ?

Onder de titel “Niet buurten maar brainstormen” zoekt ContourdeTwern deelnemers voor een gesprekgroep over maatschappelijke en levensbeschouwelijke thema’s.

Spreekt dit u aan, meldt u dan aan voor de oriëntatiebijeenkomst om dinsdag

14 februari 2017 om 11.00 uur in de Leybron.

Aanmelden kan bij mw. Marleen van Esch – Consulent ContourdeTwern, telefonisch      06 – 313 92 867 of per mail marleenvanesch@contourdetwern.nl

 

 • Bewegen en gezondheid   

In het begin van het nieuwe jaar maken veel mensen goede voornemens; een hiervan is “meer bewegen”. Zoals u weet doen wij al veel aan bewegen, bijv. gym, yoga, fietsen, wandelen, jeu de boules, etc.

Misschien willen sommigen van u wel naar de sportschool of gaan zwemmen, maar vinden het niet leuk/gezellig om alleen te gaan; als u met meerderen gaat is dit wel gezelliger.

Dus wilt u een andere “sport” beoefenen dan hetgeen we al doen – zie bij agenda voor deze maand – en wilt u dit samen met anderen doen, stuur een mailtje naar het secretariaat kboriel.secr@gmail.com en geef door waar u aan denkt.

Via de Nieuwsbrief kunnen we ruchtbaarheid geven aan uw initiatief waardoor wellicht meerdere mensen hier enthousiast voor zijn of worden

 

 • Reacties op onze Nieuwsbrief en de georganiseerde activiteiten

Via onze Nieuwsbrief stellen wij u op de hoogte van een aantal zaken.

We kijken terug op wat heeft plaatsgevonden, vooruit wat er staat te gebeuren en hebben een onderdeel “algemeen, agenda en service-informatie”.

 

Om beter te kunnen voldoen aan uw wensen ten aanzien van de inhoud van de Nieuwsbrief en de activiteiten die we organiseren, willen wij graag uw reactie horen.

Het kan zijn dat u een bepaald onderwerp mist of dat u graag ziet dat een bepaalde activiteit wordt georganiseerd, etc., etc.

Alleen als wij (beter) weten wat uw wensen en/of interesses zijn, kunnen wij (proberen) hierop in te spelen.

 

Dus wilt u iets melden, stuur een mailtje naar het secretariaat met uw opmerking/vraag/ suggestie, etc. naar kboriel.secr@gmail.com 

Uw reactie(s) bespreken wij in onze bestuursvergadering en kijken of er een mogelijkheid is om hieraan tegemoet te komen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat wij aan een bepaalde vraag niet kunnen voldoen; wij zullen dit dan – met argumentatie – aan u terugkoppelen.

 


 • Agenda februari 2017   

De activiteiten vinden plaats in de Leybron; het Dorpsplein of de jeu de boules baan achter het Dorpsplein

Biljarten à maandag-, dinsdag- en vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur

Bingo à 2e vrijdag van de maand, deze maand op 10 februari om 14.00 uur

Fietsen à elke woensdag – vertrek 13.30 uur vanaf Dorpsplein

Jeu de boules à donderdagmiddag vanaf 13.30 uur - baan achter het Dorpsplein

Kaarten en spelletjes  à maandagmiddag vanaf 13.30 uur

Koersbal à elke vrijdagmiddag behalve de 2e vrijdag – om 14.00 uur  

Ouderengym à maandagmorgen van 10.00 – 11.00 uur

Schilderen/tekenen à maandagavond  van 19.30 – 22.00 uur

Wandelen à 2e en laatste woensdag van de maand; deze maand op 08 en 22 februari - vertrek 09.30 uur vanuit de Leybron

Yoga à dinsdag van 08.45 – 09.45 uur en van 10.00 – 11.00 uur

 


 • Korting op voorstellingen in CC Jan van Besouw in Goirle  

Net als het afgelopen jaar krijgen leden van KBO afdeling Riel ook gedurende de periode januari/februari 2017 tot en met mei 2017 korting op een aantal voorstellingen. Welke voorstellingen dat zijn en onder welke voorwaarden, vindt u in de (bewaar-) bijlage

 

 • Seniorenkrant Medisch   

In de januari-uitgave wordt aandacht besteed aan o.a. “tenminste 20 gram noten per dag vermindert de kans op hart- en vaatziekten, diabetes en kanker”, “griep en verkoudheid lijken op elkaar”, ”genieten van het leven verlengt de levensverwachting”.

In de uitgave van februari wordt aandacht besteed aan o.a. “pijn in de nek voorkomen”, “grijze ring in het oog” en “brandend maagzuur”.

Voor verdere informatie zie de website www.seniorenkrantmedisch.nl

 

 

 • Hulp nodig of wilt u hulp aanbieden ?

 

 

 • Spreekuur Rabobank

Elke 2e woensdag van de maand van 09.30 - 11.30 uur in de Leybron.

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de week van 06 maart 2017.

Copy kunt u aanleveren tot uiterlijk 2 weken voor de verschijningsdatum bij de secretaris via kboriel.secr@gmail.com

 

Het bestuur behoudt zich het recht voor aangeleverde copy aan te passen of te besluiten deze niet of slechts deels te plaatsen.

 

Met vriendelijke groeten                                                                                                                   bestuur KBO afdeling Riel

 

Voorzitter                     Frans van Dongen        013 – 518 13 91            kboriel.vz@gmail.com

Vicevoorzitter               Jan Houtepen               013 – 504 16 87            kboriel.vvz@gmail.com

Secretaris                     Jenny Mulders              013 – 518 16 00            kboriel.secr@gmail.com

Penningmeester            Ton van Gulik               013 – 534 23 66            kboriel.fin@hotmail.com

Werkgroep ROC           Carool Kennes              013 – 518 18 11            c.kennes@home.nl    

ROC = Recreatie, Ontspanning en Cursussen

 

Bijlage 1 van Nieuwsbrief 2017 - 02 van KBO afdeling Riel   

 

BELASTINGAANGIFTE   2016

 

Het is weer de tijd voor de aangifte van de inkomstenbelasting over het jaar 2016. Voor veel ouderen is het invullen van het belastingbiljet een probleem.

 

De ouderenbonden hebben vrijwilligers opgeleid die ouderen kunnen helpen bij het doen van de belastingaangifte. Zo zijn er ook in Goirle en Riel vrijwilligers die - op basis van door u verstrekte gegevens - een belastingaangifte opstellen. U blijft daarbij zelf verantwoordelijk voor de aangifte.

 

Deze belastingservice is voor personen die de AOW leeftijd bereikt hebben met een inkomensgrens voor alleenstaande € 35.000,- en voor gehuwden € 50.000,- per jaar. U dient wel lid te zijn van de KBO.

 

De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid. Hierbij kunnen de gemaakte kosten zoals kopieer- en printkosten in rekening worden gebracht. Hiervoor wordt maximaal € 12,- per huishouding gerekend.

 

In vorige jaren kregen ouderen veelal na aangifte belastinggeld terug. In 2016 zijn een aantal belangrijke buitengewone uitgaven niet meer aftrekbaar.

 

Als men echter een oproep van de belastingdienst ontvangt om aangifte te doen, dan heeft men geen andere keus en moet aangifte gedaan worden.

 

Een aantal aftrekposten zijn wel gebleven en kunnen leiden tot terugbetaling van de ingehouden loonbelasting.

Het blijft daarom nuttig om te (laten) beoordelen of een aangifte loont.

 

Veel mensen vinden dat een lastig karwei en met de vele wijzigingen in het belastingstelsel is dat ook niet makkelijk. Bovendien is het verstandig om de aftrekposten slim te verdelen over de beide partners. Een juiste verdeling, geeft het grootste resultaat voor teruggaaf.

 

Een juiste vaststelling van het belastbaar inkomen is ook van belang voor een juiste vaststelling van de huur- en zorgtoeslag, de berekening van de eigen bijdrage thuiszorg en eventuele andere uitkeringen.

 

Als men teveel ontvangt, dan moet men dat na afloop van het jaar terugbetalen met rente.

 

Als u de hulp inroept van de vrijwilligers van de KBO, dan maken zij voor u een berekening van de verschuldigde belasting. Blijkt daaruit dat u recht op teruggave heeft dan wordt in overleg met u besloten om de aangifte wel (of niet) in te zenden.

 

Wilt u geholpen worden?

Neem dan rechtstreeks contact op met de vrijwilliger die vorig jaar bij u is geweest of bel met Antoon van den Dungen en u wordt teruggebeld door een van de acht vrijwilligers voor het maken van een afspraak.

 

Antoon van den Dungen, ( 013 – 534 1419, Belastingservice KBO Goirle/Riel

 

 


Terug naar de startpagina