Uitgave nr. 03 - 2017

 

        

Nieuwsbrief

Nr. 3 – maart 2017

                                                                                       

­­­Beste leden,

 

Nu de carnaval erop zit kunnen we ons weer op gaan maken voor een nieuwe lente.

De Rabobank Clubkas Campagne wordt dit jaar gehouden van 6 t/m 30 april.

We gaan er natuurlijk van uit dat elk lid van de KBO die lid is van de Rabobank

2 stemmen uitbrengt op onze vereniging. Het zou mooi zijn als er ook 2 stemmen naar het ouderenkoor de Peelzangers gaan. Mogen wij op u rekenen?

                             

Het bestuur.

 

Mutaties in het ledenbestand

Overleden: Theo Giebelen, 81 jaar op 13 februari

Anneke Slaats - Janssen, 95 jaar op 20 februari

Afgemeld: Piet Verbruggen, Banierveld 11

Nieuw leden: Ad en Annie van Leeuwen - Maas, Zandstraat 13,

Perry en Irene Bijsterveld - Machielse, Hoofdstraat 60 en

Harrie en Annie van den Berkmortel – Hurkmans, Banierveld 6

Per 1 maart 2017 telde KBO afdeling Liessel 521 leden.

 

Contributie

Van degene die onze penningmeester hebben gemachtigd de contributie te incasseren is er eind van vorige maand een bedrag van € 25,00 per persoon van hun rekening afgeschreven. Wij verzoeken de overige leden de contributie op korte termijn over te maken op ons rekeningnummer: NL25 RABO 0129001457.

Kijk - om dubbele betaling te voorkomen -  voordat u de contributie voor 2017 over wilt gaan maken - even via de computer naar de afschrijvingen of op uw afschrift of het al is geïncasseerd.

 

Algemene Ledenvergadering

Deze wordt gehouden op donderdag 9 maart a.s. in de Kastanje.

De uitnodiging, agenda en het jaarverslag zijn te vinden in de vorige nieuwsbrief.

Na de vergadering zal “Toffel Vier” uit Asten voor u optreden.

 

Workshop Rabobank

Op maandagmiddag 20 maart is er in de Kastanje weer een workshop die door de Rabobank wordt georganiseerd. Dit keer gaat het over internetbankieren met de laptop. Als u hieraan mee wilt doen dient u wel uw laptop mee te brengen. Ook als u hierover eerst iets meer wilt weten bent u welkom. De aanvang is om 14.00 uur.

 

Belastinginvuldag

Nieuw dit jaar is de belastinginvulmiddag op 13 maart a.s.

Onze belastinginvullers zijn dan vanaf 14.00 uur in de Kastanje aanwezig om u te helpen met het invullen van uw aangifte over 2016.

Wilt u met uw aangifte geholpen worden of wilt u eerst wat meer informatie,

loop dan even binnen. Uw privacy wordt natuurlijk gewaarborgd.

 

Graag de onderstaande stukken meebrengen:

a. Het jaarinkomen: de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en
    lijfrenteverzekeraars over 2016;

b. De WOZ- beschikking van de gemeente met peildatum 01-01-2015 en de
    jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2016;

c. Beschikking van zorg-/ en huurtoeslag;

d. De jaaropgaven van de bank;

e. Rekeningen van specifieke zorgkosten;

f.  Bewijsstukken van gedane giften;

g. Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode.

 

Themamiddag op 16 maart

Op deze middag komen Wendy Reuser en Alex Willems van “Tandherstel.nl” een voorlichtingspresentatie houden over mondgezondheid, onderhoud kunstgebit, problemen met een loszittend kunstgebit etc.

De feiten: 

- we worden steeds ouder 

- veel ouderen patiënten gaan niet meer naar de tandarts/tandprotheticus voor onderhoud van hun gebit

- veel ziektes zijn mond gerelateerd, denk aan hartklachten, Alzheimer, aderverkalking, diabetes, beroertes, kanker….

- operaties worden door nieuwe richtlijnen vanuit ziekenhuizen niet uitgevoerd indien de mond niet gezond is, denk aan hart-, heup-, knieoperaties

- momenteel zijn er nog zo’n 2 miljoen prothesedragers waarbij veel patiënten meer dan 20 jaar hetzelfde gebit hebben

- vergoeding kunstgebit zit in basis verzekering

-  men heeft recht op een nieuwe prothese eens in de 5-7 jaar (afhankelijk van de verzekeraar)

- 10% - 15% heeft problemen met zijn gebit en kan daardoor niet goed eten met als gevolg: pijn in de mond, onzeker, hoofd-nek-maagpijn ed.

- Tandherstel.nl werkt met de digitale prothese, de patiënt bezoekt de praktijk slechts 2x

De presentatie begint om 14.00 uur in de Kastanje en de toegang is gratis.

 

De Lijsselse Toffel

De eerstvolgende kook- en eetmiddagen zijn op woensdag 22 maart voor groep 1.

Op woensdag 5 april wordt groep 2 weer verwacht en op woensdag 19 april mag

groep 3 weer aanschuiven. Meld je tijdig af als je op deze dagen niet kunt, zodat er ook op tijd voor vervanging gezorgd kan worden.

 

Ziekte van Alzheimer.

Onlangs is in Asten een werkgroep gestart die voorbereidingen treft tot het oprichten van een Alzheimer Cafe voor Asten, Someren en Deurne. Er zijn in Nederland 48 regionale afdelingen van Alzheimer Nederland. Afdeling Zuidoost-Brabant is er een van Elke afdeling heeft een aantal locaties en zo is Cafe Peelland een nieuwe locatie.

Elk café werkt volgens een vast stramien. De duur is anderhalf half waarvan een half uur inleiding, een half uur pauze en een half uur vragen en discussie.

Een Alzheimer café is een ontmoetingsplaats met maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen met vragen over dementie, dat kunnen zijn patiënten, mantelzorgers en belangstellenden. De sfeer is informeel en gemoedelijk net als in een café.

Onze bijeenkomst begint om 19.30 uur.

 

Alzheimer café Peelland.

Start datum: 04-04-2017

Bezoekadres: Pastoor de Kleijnhof 21( De Beiaard)

Postadres: 5721 CR Asten

Mailadres: alzheimercafepeelland@gmail.com

Contactpersoon voor bezoekers: John Bankers

Adres: Voordeldonk 25, 5721HK Asten.

 

4 April zal dus de eerste bijeenkomst zijn en veder maandelijks elke eerste dinsdag.

 

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Maar liefst 70% van de  mensen met dementie  heeft alzheimer. Iemand met alzheimer krijgt problemen met het geheugen. Naarmate de ziekte erger wordt, krijgt iemand steeds meer moeite met dagelijkse vaardigheden.

Iemand met Alzheimer krijgt moeite met alledaagse dingen, zoals plannen maken, beslissingen nemen en een gesprek volgen.

Hij kan niet meer goed informatie onthouden, onthouden waar hij is, welke dag, maand of jaar het is. Praten en begrijpen wordt moeilijker.

Iemand met de ziekte van alzheimer  kan zich ook anders gaan gedragen. zijn karakter verandert. Hij wordt bijvoorbeeld onrustig, achterdochtig of agressief.

In het begin van de ziekte zijn de verschijnselen vaak nog niet zo duidelijk. Door de ziekte wordt iemand steeds afhankelijker van de hulp van anderen.

Uit reacties van anderen cafés horen we dat de belangstelling erg groot is. Het is een uitgesproken gelegenheid om anderen eens te horen, ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen aan deskundigen. U bent van harte uitgenodigd.

 

Piet Schippers

Gespreksleider.

 

Kienen

Op donderdagmiddag 6 april a.s. wordt er in de foyer van de Kastanje gekiend.

De Kastanje is open om 13.00 uur en om 13.30 uur wordt er begonnen. De prijs per kaart is nog steeds € 3,00.

De eerstvolgende kienmiddag hierna is op 4 mei a.s.

 

Terug naar de startpagina