Nieuwsbrief maart 2017

Nieuwsbrief maart 2017

 

Belangrijk

Ø  Samen uit Eten woensdag 29 maart 2017

Ø  informatiebijeenkomst Werkgroep Wonen en Rode Kruis donderdag 30 maart 2017

Ø  officiële opening jeu de boules banen donderdag 06 april 2017

Ø  concert van RSO op 18 en 19 april 2017

Ø  algemene leden-/jaarvergadering donderdag 20 april 2017


Wat is er te doen in de komende periode

 

·         Samen uit eten woensdag 29 maart 2017

In  “2 BourgondierS”  op de Tilburgseweg 51, te Hilvarenbeek/Tilburg serveert men vanaf 18.00 uur een heerlijk drie-gangen diner; u heeft de keuze uit vis of vlees.

 

De “2 BourgondierS” is op de fiets eenvoudig bereikbaar; u rijdt de hele Rillaerse Baan af en gaat bij de laatste rotonde (= Vakgarage De Brouwer) rechtdoor. Daarna links aanhouden tot aan de parallelweg van de A58. Hier volgt u de weg tot de driesprong, Tilburgseweg; links ziet u het ziekenhuis, maar u gaat rechtsaf na ca. 100 meter ziet u het restaurant rechts van de weg.

 

Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 26 maart 2017 bij Gerben Bokma via e-mailadres gerbenbokma@ziggo.nl of telefonisch 013 - 518 1576.

Tevens een bedrag van € 20,- per persoon overmaken op het bankrekeningnummer

NL 43 RABO 01023 39228 t.n.v. KBO afdeling Riel o.v.v. “Samen uit eten en uw naam/namen”.

 

Wilt u graag mee - maar heeft u geen vervoer, neem dan contact op met Gerben Bokma – telefoon 013 - 518 1576 of met Theo Smulders - telefoon 013 - 518 1617.

Wij zorgen ervoor dat u dan ook gezellig SAMEN MEE UIT ETEN kunt. 

 

·         Informatiemiddag Werkgroep Wonen ism Rode Kruis donderdag 30 maart 2017 om 13.30 uur in de Leybron

Na een inleiding over “hoe houdt u de regie in eigen hand”, “de blijverslening” en “hoe wil ik straks wonen” door de Werkgroep Wonen volgt een Workshop van het Rode Kruis.

Hierbij komt “zelfredzaamheid” aan de orde, wat is dat, wat kun je of moet je daar mee doen, wat is een noodsituatie, risico’s in en om het huis.

Als deelnemer wordt u actief betrokken bij de workshop in de vorm van een bingo; wij nodigen u dan ook van harte uit om aanwezig te zijn

 

·         Feestelijke opening van de jeu de boules banen – donderdag 06 april 2017

Enkele maanden geleden is er hard gewerkt aan de tot standkoming van 3 nieuwe jeu de boules banen, waarop al elke donderdagmiddag wordt gespeeld.

 

De officiële – feestelijke – opening is donderdag 06 april 2017 om 13.00 uur, waarna de ingedeelde teams een gezellige wedstrijd spelen die rond de klok van 17.00 uur wordt afgesloten met de prijsuitreiking. We hopen op goed weer; passen het terrein aan in Franse sfeer, compleet met Franse muziek, etc.

 

U bent van harte uitgenodigd voor deze feestelijke opening; inschrijven voor deelname is niet nodig; maar wel graag aanmelden tussen 12.45 – 13.00 uur.

 

·         Lenteconcert RSO

Dinsdag 18 en woensdag 19 april 2017 vindt dit concert plaats in de Concertzaal in Tilburg, aanvang 14.00 uur. De kaartjes kosten € 10,- per persoon die u kunt bestellen via www.rsomiddenbrabant.nl of via www.theaterstilburg.nl

Een flyer/poster met nadere informatie hangt op het prikbord in de Leybron

 

·         Algemene leden-/jaarvergadering donderdag 20 april 2017

De algemene leden-/jaarvergadering is donderdag 20 april 2017; het jaarboekje ontvangt u gelijktijdig met de ONS en de Nieuwsbrief in april.

 

Om een indicatie te krijgen van het aantal aanwezigen, vragen wij u bijgaande opgave-strook (klik hier)  in te vullen en in te leveren bij een van de bestuursleden; u kunt ook telefonisch doorgeven dat u komt, onze telefoonnummers staan erbij.

 

·         Aanvulling en wijziging op activiteiten overzicht vorige maand

o   de jaarlijkse zomer-/dagreis

Omdat één van de locaties die wij gaan bezoeken niet beschikbaar is op de geplande dag, is de zomer-/dagreis verschoven naar donderdag 24 augustus 2017; wijzig deze datum in uw agenda.

 

o   55+ verwendag in 2017

In het activiteitenoverzicht in de vorige Nieuwsbrief stond deze dag niet vermeld; maar wilt u erbij zijn, noteer dan vast donderdag 19 oktober 2017 in uw agenda.


Wat gebeurde er de afgelopen periode

 

·         Het bestuur van KBO Riel bezocht het bestuur van KBO-Goirle.

Twee keer per jaar bezoeken de bestuursleden van KBO Riel en KBO-Goirle om elkaar te informeren over de wederzijdse gang van zaken, samenwerking en nieuwe initiatieven.

 

·         Reacties op opzet en inhoud van Nieuwsbrief en georganiseerde activiteiten

Op onze vraag te reageren op de Nieuwsbrief en/of de activiteiten die wij voor u organiseren ontvingen wij geen reacties.

Wij gaan ervan uit dat u tevreden bent met de Nieuwsbrief en de activiteiten die wij organiseren en zullen op deze voet verder gaan

 

·         Ontmoeting van de besturen van KBO Riel en KBO-Goirle met (een delegatie van) de Participatie Raad van de Gemeente Goirle

De Participatieraad (PR) Goirle adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over o.a. de thema’s werk en inkomen, jeugdhulp zorg, welzijn wonen en leefbaarheid.

In de ontmoeting tussen KBO Riel en KBO-Goirle met (een delegatie van) de Participatie-raad informeerden zij - naast kennismaking - elkaar over de verantwoordelijkheden, werkwijzen en ervaringsgebieden. KBO Riel en KBO-Goirle willen graag de belangen en noden van ouderen onder voortdurende aandacht van de gemeente brengen.

Deze ontmoeting werd als zeer positief ervaren.      


Algemene onderwerpen, agenda, terugkerende activiteiten en “Service-informatie”

 

·         Agenda maart 2017   

De activiteiten vinden plaats in de Leybron, het Dorpsplein of de jeu de boules baan achter het Dorpsplein

Biljarten à maandag-, dinsdag- en vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur

Bingo à 2e vrijdag van de maand, deze maand op 10 maart om 14.00 uur

Fietsen à elke woensdag – vertrek 13.30 uur vanaf Dorpsplein

Jeu de boules à donderdagmiddag vanaf 13.30 uur - baan achter het Dorpsplein

Kaarten en spelletjes  à maandagmiddag vanaf 13.30 uur

Koersbal à elke vrijdagmiddag behalve de 2e vrijdag – om 14.00 uur  

Ouderengym à maandagmorgen van 10.00 – 11.00 uur

Schilderen/tekenen à maandagavond  van 19.30 – 22.00 uur

Wandelen à 2e en laatste woensdag van de maand; deze maand op 08 en 29 maart - vertrek 09.30 uur vanuit de Leybron

Yoga à dinsdag van 08.45 – 09.45 uur en van 10.00 – 11.00 uur

 

·         Seniorenkrant Medisch

In de uitgave van maart 2017 wordt aandacht besteed aan o.a. prediabetes, wat moeten we weten over een staaroperatie, waarom krijgen we een depressie en kun je pijnstillers combineren. Voor verdere informatie zie de website www.seniorenkrantmedisch.nl

 

·         Cliëntondersteuning bij uw Wmo aanvraag

Vorige maand was in het nieuws de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep à de gemeente Etten-Leur mag mantelzorg niet afdwingen van familieleden die niet in hetzelfde huis wonen als de hulpbehoevende. En deze uitspraak is nu helder voor alle gemeenten. Daarbij ook dat de gemeente de vergoeding hiervoor, die als een persoons-gebonden budget (PGB) wordt verstrekt, niet kan intrekken als een uitwonend familielid deze hulp verstrekt.

Deze zes regels hierboven zijn een conclusie die te trekken valt uit een beroep van een KBO-lid die door de KBO-Brabant juridisch is ondersteund.

 

Waarom deze conclusie in de nieuwsbrief ?

KBO-Goirle en Riel hebben cliëntondersteuners die u - inwoners van Goirle en Riel - kunnen begeleiden bij een Wmo-hulpvraag. Vaak is dat huishoudelijke hulp, maar het kan meer omvatten. Zij worden ondersteund door de juridisch medewerker van de KBO-Brabant. Daarom begrijpen ook zij de wet en haar uitvoering ervan; schakel hen in want

Ø  het is goed als een derde u helpt bij uw Wmo-aanvraag  -  maar ook later.

Ø  het is goed als u begrijpt waarom eventueel uw vraag niet gehonoreerd wordt.

Ø  het is goed als u bijvoorbeeld weet waarom een eigen bijdrage wordt gevraagd.

Juist zij kunnen u helpen een beeld te krijgen wat mogelijk is.

 

In het afgelopen jaar hebben de cliëntondersteuners tientallen Goirlese senioren geholpen; dit komt niet in de openbaarheid; spectaculaire uitspraken zoals over Etten-Leur wel.

Daarom ook maar eens aangegeven dat wij als KBO deze ondersteuning in Goirle en Riel ook hebben. Maak er gebruik van en neem contact op met de KBO als u hulp van hen wilt.

Voor Riel is dat via het secretariaat kboriel.secr@gmail.com of telefonisch

013 – 518 1600; wij verwijzen u dan door naar een van de gecertificeerde Cliëntonder-steuners binnen KBO Riel en Goirle.

 

·         Hulp nodig of wilt u hulp aanbieden ?

 

Ø  Cliëntondersteuners 

Heeft u hulp nodig bij uw gesprekken met “’t Loket” over huishoudelijke hulp of andere zaken  binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), neem dan contact op via de mail met het secretariaat kboriel.secr@gmail.com of telefonisch 013 – 518 1600.

Wij verwijzen u door naar de Cliëntondersteuners van het team KBO-Goirle en Riel.

 

Ø  Dorpscollectief Zorg en Welzijn Riel 

U kunt zich ook melden/contact opnemen met Dorpscollectief Zorg & Welzijn in Riel. Hier kunt u terecht als u hulp wilt vragen óf hulp wilt aanbieden; iedere donderdag is er spreekuur in de Leybron van 13.00 – 15.00 uur  -  loop een keertje binnen of neem telefonisch contact op via  06 - 38 692 845.

 

Ø  Spreekuur Rabobank

Elke 2e woensdag van de maand van 09.30 - 11.30 uur in de Leybron.


 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de week van 03 april 2017.

Copy kunt u aanleveren tot uiterlijk 2 weken voor de verschijningsdatum bij de secretaris via kboriel.secr@gmail.com

 

Het bestuur behoudt zich het recht voor aangeleverde copy aan te passen of te besluiten deze niet of slechts deels te plaatsen.

 

Met vriendelijke groeten bestuur KBO afdeling Riel

 

Voorzitter                     Frans van Dongen        013 – 518 13 91            kboriel.vz@gmail.com

Vicevoorzitter               Jan Houtepen               013 – 504 16 87            kboriel.vvz@gmail.com

Secretaris                     Jenny Mulders              013 – 518 16 00            kboriel.secr@gmail.com

Penningmeester            Ton van Gulik               013 – 534 23 66            kboriel.fin@hotmail.com

Werkgroep ROC           Carool Kennes              013 – 518 18 11            c.kennes@home.nl    

ROC = Recreatie, Ontspanning en Cursussen  

Terug naar de startpagina