ALV KBO 24 maart 2017

Algemene ledenvergaderingen zijn over het algemeen  niet de meest geanimeerde bijeenkomsten. Jaarverslagen, financiële overzichten, her verkiesbare  bestuursleden zijn normaalgesproken hamerstukken. Ook de ALV van KBO Berkel-Enschot ontkomt daar niet aan. Toch  veranderde het wat tamme begin in een levendige, soms kritische bijeenkomst.

 

Stemmig

 

Zoals gebruikelijk werd kort na de opening door  voorzitter Jan Panhuijzen stilgestaan bij het overlijden van  de  - dit afgelopen jaar maar liefst 31 - van  de verschillende leden. Een waardig en stemmig afscheid.

De troostende woorden, de flakkerende lichtjes, het noemen van de namen door Frans Sweep  zal voor velen een levende herinnering betekenen, want zoals werd gezegd “de overledenen  zitten vanaf nu in ons hart”.   

 

Over tot de orde van de dag

 

Jaarverslagen goedgekeurd. Penningmeester geprezen, bestuursleden herkozen, instemming met de plannen meer rendement uit het batig saldo te halen. Tot zover een ALV zoals dat gebruikelijk is: instemmend applaus en geknik.  Vrolijke taferelen tijdens de pauze onder het nuttigen van een kop koffie en appelflap. De perfecte opmaat naar een kritische discussie.  Het droge onderwerp  ‘Statuten”  blijkt het “hot item” te zijn van de ALV.

 

Een felle discussie

 

Identiteit van een vereniging is voor velen - en terecht - een heikel punt. “Moeten we onze uitgangspunten ( de bekende K) uitdrukkelijk blijven vermelden in de statuten of passen we die zodanig aan dat ook andersdenkenden zonder enige belemmering van het eigen  gedachtengoed  zich thuis voelen bij KBO  Berkel-Enschot.  Geeft KBO Berkel Enschot  als merknaam voldoende houvast aan de oorspronkelijke identiteit?“

In  de verschillende afdelingen en ook in de kring Brabant  worden dergelijke discussies gevoerd, waarbij een eigentijdse, op alle geledingen gerichte identiteit het uitgangspunt is.

Een geanimeerde discussie tijdens de ALV, die voor het bestuur aanleiding was een stemming over de wijzigingsvoorstellen uit te stellen en de statutencommissie de opdracht te geven nog eens naar de verschillende formuleringen te kijken.

 

Dank aan

 

Lovende woorden voor Ria van de Kam, die na tien jaar als bestuurslid afscheid nam. Terechte complimenten en een zilveren speld van de kring Brabant waren haar deel.

Dank ook aan Hanneke van der Rijt - fysiotherapeute - die een gedegen verhaal hield over hoe belangrijk bewegen voor de mens en in het bijzonder voor de oudere is.

 

Een oproep

 

Vrijwilligers gezocht voor het onderhoud van de aan te leggen kloostertuin bij Koningsoord.

 

Tekst: Jan Harting

 

 

 

Terug naar de startpagina